Samen de aarde liefdevol bewonen

Wekelijkse inspiratie – 7 januari 2024

Geliefd mens,

Wat zou het nieuwe jaar mij te bieden hebben? In de dagen voor de jaarwisseling komt deze vraag bijna elk jaar bij me op. Voor mij is het een religieuze vraag, omdat hij raakt aan het mysterie van bestaan. Dat precies ik geboren ben met mijn unieke genen, ik weet niet waaraan ik het aan te danken heb. Het stuit op de grens van het kunnen begrijpen en roept in mij religieuze gevoelens en vragen op. Het besef dat niet alles maakbaar is en dat mijn leven eindig is, doet mij voelen én realiseren dat iets als genade bestaat. Misschien is dat de reden dat het ‘bevragen’ van het nieuwe jaar me elk jaar overkomt. 

Jezelf bevragen

Tegelijkertijd is het wel zo eerlijk om ook mezelf te bevragen: wat heb ík het nieuwe jaar eigenlijk te bieden? Niet alles overkomt ons natuurlijk, wij mensen hebben het talent gekregen om ook persoonlijke keuzes te maken. Nu we er toch zijn: wat wil en kan ik bijdragen?

Mooiste talent

En wat bedoel ik met ‘het nieuwe jaar’? Tijd is immers ook maar bedacht. Misschien gaat het wel over de tijd die ik te besteden heb en mijn verlangen om daarin het goede te doen. Het goede is voor mij: liefdevol zijn, voor de aarde, voor de ander en voor mezelf. We bewonen de wereld immers samen, we zijn één. Ik wil de aarde in deze nieuwe tijd dienen met mijn aandacht. Ik wil aandachtig luisteren naar dat wat zich aan mij wil vertellen, naar wat ik moet loslaten, naar dat waarvoor ik wil staan (zelfs als het ongemakkelijk is). Ik wil aandachtig zijn in mijn zoeken, in mijn denken …

Houvast

Ook dit jaar creëren we samen weer mogelijkheden om elkaar nabij te zijn en te inspireren. In ontmoetingen, tijdens erediensten, op jeugdkringen, in artikelen, als we samen zingen … Opdat het houvast geeft. We schrijven je weer brieven die daaraan hopelijk bijdragen. ‘Samen in liefde de aarde bewonen’ staat als thema centraal, waarbij we ons verder verdiepen in de grondslag van ons geloof. Alles om ons geloof sprankelend en springlevend te houden. 

Nu we hier zijn

Ik wens iedereen mede namens Nanda Ziere, een heel goed en zinvol nieuw jaar toe. Laten we het nieuwe jaar samen mooi maken met alles wat het leven ons neemt of geeft. Want: 

 

Nu we hier zijn, in onze wijde wereld, met onze vermogens, onze zwaktes, onze twijfels, onze angsten, onze dromen, onze hoop, verlangend, vrezend, juichend, 

meezingend in een zee van stemmen die nooit zal verstommen –

laten we geloven.

 

Laten we geloven, met de moed om onze wereld te vormen tot een thuis voor ieder van ons,

want we zijn één.

Laten we geloven, met de moed om de wereld te geven wie we zijn, 

te scheppen vanuit de kracht die ons heeft voortgebracht.

 

Laten we geloven, met de moed om lief te hebben, steeds opnieuw,

elkaar te omhelzen met onze gedachten, want we zijn één.

 

Laten we geloven in die kracht,

in die wereld en in ons,

in ieder van ons,

want die wereld, dat zijn wij.1


Marten van der Wal

Marten van der Wal


Eerstverantwoordelijk voorganger Apostolisch Genootschap

 

 

 

1Ondeelbaar, Marcel Heenrink