Waar geloof ik in?

Wekelijkse inspiratie door Annemarieke Meelker – 17 oktober 2021

‘I believe in pink. I believe that laughing is the best calorie-burner. I believe in kissing. I believe in being strong when everything seems to be going wrong. I believe that happy girls are the prettiest girls. I believe that tomorrow is another day and… I believe in miracles.’1

Ik geloof in roze. Ik geloof dat lachen je gezond houdt. Ik geloof in een kus. Ik geloof in innerlijke kracht, als niet alles gaat zoals verwacht. Ik geloof dat gelukkige meiden de mooiste zijn. Ik geloof dat er morgen een nieuwe dag is en… ik geloof in wonderen.

Mooi, zoals Audrey Hepburn haar gedachten over waar ze in gelooft de vrije loop laat, vrijmoedig! In ons geloofsverhaal heb ik het geloof gevonden dat ik deel ben van een oneindig, ondeelbaar geheel en dat mijn leven van waarde is. Ik geloof dat ik geen vergissing ben en dat wat ik doe ertoe doet als ik bijdraag aan een waardige wereld.

Een vastberaden vermoeden
Gelooft u, geloof jij, dat het met ons mogelijk is ‘een steen te verleggen’? Dat we de mens die het nodig heeft, nabij willen en kunnen zijn? Dat er mensen zijn die het mooiste van zichzelf geven om ons te willen inspireren? Dat wij elkaar als waardevol willen zien en elkaar ook zo bejegenen? 

Geloven is wezenlijk iets anders dan weten of vinden of denken. Geloof is als een vastberaden vermoeden, als vertrouwen, als levensovertuiging, als voelen dat het klopt wat je diep vanbinnen ervaart. En heel vaak is geloven overgave… en bidden.

Een kenmerk van ons geloof vind ik de bereidheid van liefhebbers zich te verdiepen in teksten, liederen, beelden, verhalen, muziek en mensen. Om dat geloof, dat ideaal, bij zichzelf en elkaar levend te houden. Daar ben ik dankbaar voor; het inspireert mij dit ook te doen.

Laat liefde lichten
Het is een wezenlijk onderdeel van de apostolische levensovertuiging dat een gevende, liefdevolle levenshouding bijdraagt aan een waardige samenleving. Die bijdrage begint bij ons, maar eindigt daar niet. Het maakt uit wat wij denken, spreken of doen.

Ik geloof ook in het oefenen van liefde, van verdraagzaamheid, saamhorigheid en vergeving. In het groter denken dan mijn bubbel. Ik geloof in de mensen die de gezindheid ‘laat liefde lichten’ - die al eeuwen in alle wijsgerige en religieuze stromingen opgeld doet - als opdracht voelen en in en met hun leven krachtig vormgeven. 

(...)
Ik geloof in de toekomst, in de traditie,
In de man of vrouw die de strijd aanbindt.

En ik geloof in afwijkend,
Ik geloof in bijzonder,
Ik geloof in de kont en ik geloof in de krib.
En ik geloof in het raadsel, ik geloof in het wonder,
En ik geloof in compassie, ik geloof in begrip.

En met het risico dat ik voor gek word versleten,
Geloof ik dat alles ooit mooi wordt en goed.
Met de moed van de wanhoop en tegen beter weten in,
Blijf ik geloven, omdat dat wel moet.2

 
Annemarieke Meelker

Districtsvoorganger Apostolisch Genootschap

 
 
 
 
 

1 Uitspraak van Audrey Hepburn

2 Het lied ‘Ik geloof’ van Jeroen van Merwijk