Wekelijkse inspiratie

‘Wat als je geen idee hebt waar het allemaal om draait (is dat erg?)’

Wekelijkse inspiratie door Stephan Huijboom, Pepijn van der Meer, Michel Post – 16 oktober

Geliefd mens,

‘Papa, waar ga je heen als je doodgaat?’ vroegen Jippe (9) en Cato (7) hun vader onlangs toen door een nabij sterfgeval de dood onderwerp van gesprek was. Zijn eerste neiging was zich te presenteren als een alwetende ouder die een pasklaar antwoord heeft. Maar wat zou hij moeten antwoorden? Want hij wist het zelf ook niet. Het vergt soms wat moed om te erkennen dat je – ondanks je tientallen jaren voorsprong in levenservaring – geen antwoord weet. Maar is dat erg? Want wat als je geen idee hebt?

Niet zeker durven weten
Vaak verontschuldigen we ons wanneer we geen antwoord hebben op de vraag van een ander. Maar waarom eigenlijk? Joost mag het weten. En weet Joost het niet? Dan weten twee wellicht meer dan een.
Twijfel, het is de kern van wetenschap. Door vragen te stellen, het niet zeker durven te weten, ontdekken we allerlei wonderbaarlijke dingen over de wereld. Twijfel kan helpen elkaar weer te vinden, want waarom was ik de ander ook alweer kwijtgeraakt? Twijfel helpt om aan jezelf te blijven werken: heb ik nog genoeg liefde of moet ik de voorraad wat aanvullen? Hoe ontdek ik wat ballast en wat bagage is op mijn levensweg? Wat weet ik uiteindelijk zeker?

Leven vol zin
De Duitse zanger Johannes Oerding zingt: ‘Wir sind wie blinde Passagiere. Wissen nicht wohin es geht. Und wenn man irgendwann aussteigt, will doch jeder sagen: Wir haben geliebt, wir haben gelebt.’ (Vrij vertaald: We zijn soms als blinde reizigers die niet weten waar het naartoe gaat. En als je dan op een gewis moment het leven moet verlaten wil toch elk mens kunnen zeggen: we hebben liefgehad, we hebben geleefd). Want één ding is zeker, ik wil het goede, zinvolle leven nastreven waarin de liefde leidend is. Een liefdevol mens zijn in een weldadige, louterende en inspirerende onwetendheid. Of, zoals psychiater Dirk de Wachter het zegt: een verbonden, authentiek, curieus, hoopvol niet-weten.¹

Alles is veranderlijk
Uiteindelijk blijft niets zoals het is. Alle dieren, planten, mensen en dingen komen uit dezelfde oorsprong voort en keren er na verloop van tijd weer naar terug. Wat stevig en eeuwig lijkt, blijkt in de grond in beweging en veranderlijk.² Dat maakt het leven verrassend, onvoorspelbaar en soms beïnvloedbaar. Hoe krachtig en bevrijdend zou het zijn om de drang het zeker te willen weten of te begrijpen los te laten en het niet-weten te omarmen? Zouden we niet veel opener en ontspannener naast elkaar staan?

Ontzag voelen
Albert Einstein geloofde rotsvast in de natuurwetten en hun onderlinge samenhang, maar liet zich daarnaast leiden door een niet aflatende verwondering over het bestaan van alles om hem heen. Nieuwsgierigheid, wetenschap en verwondering vormen een sterke combinatie om ontzag voor het leven te voelen en er betekenis aan te geven.

Je bent een kind
van een kind
van een kind
van een kind

Er is geen cirkel
die je doorbreken
kan
maar een lijn die
je voortzet
of stopt

en bij het verlengen
de koers ervan zet

je kijkt naar de sterren
je kijkt achterom
bedenkt
bedankt

en naar je beste geweten
- want jij bent aan het roer -
zeg je

Dit gaan we doen³

Pak je koffer
Bedenken en bedanken. In vrijheid weer je weg vinden en leren ‘ademen in twijfel en geloof’.⁴ Met aandacht en liefde voor onze naasten en de wereld om ons heen. Vol verwondering genieten van de schoonheid van de aarde en tegelijk zorgdragen voor plant, dier en ecosysteem omdat we allen uit dezelfde bron voortkomen. Pak je koffer met levenservaring, een ticket was je al gegeven. En de trein, die rijdt al. Ga je met ons mee op reis?


 


Stephan Huijboom 

Opiniemaker Apostolisch Genootschap

 

 


Pepijn van der Meer 

Eventcoordinator iederal

 

 


Michel Post 

training, vorming en opleiding Apostolisch Genootschap

 

 

 

1 Vandaag magazine, herfst 2020, pag. 6 t/m 11
2 Vrij naar Lao Zi uit De heilige natuur van Karen Armstrong, pag. 54
3 Uit: Wat als je geen idee hebt waar het allemaal om draait (is dat erg?), iederal, 2022
4 Lied Ademen, Apostolisch Genootschap, tekst Marcel Heerink, muziek Raymond Stoop