Wat wil gehoord worden?

Wekelijkse inspiratie door Jan Zwart – 20 juni 2021

Begin jaren zestig schudde Bob Dylan de wereld wakker met een van zijn meest bekende songs: The times they are a-changin; bedoeld om aan te geven dat er een andere wind is gaan waaien in de samenleving. De vredesbewegingen, mensenrechten- en milieuorganisaties herkenden zich hierin en omarmden het lied als hun lijflied. Het riep op tot heroverweging van de bestaande orde en droeg bij aan het positief idealisme dat mensen deed bewegen om nieuwe wegen in te slaan.

Nieuw perspectief
Is de wereld eigenlijk niet altijd in beweging? Net zoals die van onszelf? Een moment van bezinning vinden in de week kan helpen om de alledaagsheid van het leven weer in een nieuw perspectief te zien. Door middel van ons handelen, hoe klein ook, kan het betekenis krijgen, eeuwigheidswaarde. Hiervoor is een uitgangspunt nodig, een principe. Alles wat je doet of laat in dat ‘licht’ zetten, krijgt ook de kleur van dat licht. Het geeft houvast in ons leven en geeft richting aan ons doen en laten: het brengen van het licht van de liefde, aan eenieder.

Moedige inspanning
Hier is overigens niks zoetsappig aan. Het is een gekozen opdracht die dwars door het volle leven met ons meetrekt. Ook wanneer het leven helemaal niet zoet of sappig is. Licht brengen daar waar het donker is, vraagt moedige inspanning. Het kenmerkt zich door zelfonderzoek en uitstijgen boven eigenbelang. En jezelf de vraag stellen: wat wil gehoord worden? Luisteren en elkaar vragen blijven stellen. Het draagt bij aan een voortdurend proces van mens-wording.

Voluit kiezen
Wat is mijn antwoord op de vragen: Wat kiezen we als leidend principe en wat wil gehoord worden? Kies ik er voluit voor bij te dragen aan barmhartigheid, solidariteit en een duurzame samenleving? Een leven in liefde is een beproefde waarheid, een weg die door velen gegaan is in het volle leven. Het existentiële verlangen om zo zin en betekenis aan je leven te geven is niet gedoofd. Het licht van de liefde zoekt in mensen telkens weer een gezicht1.

Liefde wijst de weg
Als dat is wat gehoord wil worden, is het aan mij en aan u om te zoeken naar actuele vormen om mensen daartoe te inspireren. Zoeken naar wegen om een vindplaats te zijn waar waarden waargemaakt worden. Liefde wijst ons daarbij de weg.


 

Jan Zwart

Bestuurslid Apostolisch Genootschap

 
 
 

 

1 uit: Erfenis, koorlied nr. 31