We are all in the same boat

 

Wekelijkse inspiratie – 21 april 2024

Geliefd mens, 

Wat zou het toch geweldig zijn als iedereen ontdekt: benader alle mensen eens met liefde en respect. Want we willen elk mens als gelijkwaardig zien en steeds weer zoeken naar wat ons verbindt.

Werken aan verbinding

Het houdt me bezig dat deze verbindende houding in onze samenleving steeds weer zo ingewikkeld blijkt te zijn. Misschien heeft u gehoord over het nieuwe boek van Rutger Bregman: Morele ambitie waarin hij, net als in De meeste mensen deugen, schetst dat het ook anders kan dan vanuit cynisme, woede en achterdocht het leven te bezien. Dat hij over een andere mogelijkheid met passie schrijft en spreekt, wordt hem niet door iedereen in dank afgenomen. Hij wordt erop aangevallen en dat is mild uitgedrukt na wat hem in deze weken sinds het verschijnen van zijn nieuwe boek overkomt. Het raakt me. Hij wil een hoopvol handelingsperspectief bieden, ons een duwtje de goede kant op geven. Maar daarin geloven blijkt niet voor iedereen de gewenste richting te zijn. En ik vraag me af: zijn de velen die het wel toejuichen (waar ik ook bij hoor) misschien te bescheiden? ‘O, laat niet ons dan verhinderen, om eendrachtig als Godskinderen, ons te tonen meer en meer ...’1 Hoe zouden we meer zichtbaar kunnen maken dat wij willen werken aan verbinding?

Kansen grijpen

Nog een voorbeeld: kortgeleden heeft Banksy3 - de kunstenaar die ons op onverwachte plekken een boodschap meegeeft - in Londen op een lege muur achter een forse kale boom een grote groene wolk gemaakt. Van een afstandje bekeken is de boom nu verrijkt met nieuwe bladeren. Groen is de kleur van de hoop. Het is Banksy die iets van licht brengt op verwoeste flatgebouwen in Oekraïne en hij was het die ons allemaal een hart onder de riem wilde steken door in de coronatijd te zeggen: ‘We are all in the same boat.’ Hij is het ook die van het geld dat zijn kunstwerken opbrengen een groot schip kocht om medemensen, die de gevaarlijke overtocht over de Middellandse Zee maken, te helpen. Hij zoekt en grijpt kansen aan om steeds weer in een troosteloze omgeving te zoeken naar wat ons verbindt. Of naar wat dat zou kunnen doen. Hij wil dienstbaar zijn aan een groter geheel en ons, vaak ook met humor, bewust maken.

Nu wij, nu ik

Bregman en Banksy brengen met hun talenten dat waarin zij geloven en wat ze belangrijk vinden de samenleving in. En nu wij, nu ik. Hoe doe ik dat? Daar gaan deze vragen over die in verbinding staan met vorige weekbrieven:

  • Hoe zoek ik naar wat mij met de Ander verbindt? 
  • Hoe ziet in mijn leven ‘steeds weer’ eruit?
  • Ik wil graag een liefdevol mens zijn: waarmee laat ik merken werkelijk nabij te zijn? 
  • Hoe ziet in mijn leven ‘een sprankje goddelijk licht’ eruit?  
  • Wat zijn rode draden in mijn levensverhaal als het gaat om het zélf ervaren van zin en betekenis in mijn leven?

Verdieping en inspiratie

We zijn mensgericht. In de afgelopen weekbrieven is het ook meermaals over het goed zorgen voor alles om ons heen gegaan. Welk voornemen heb ik daaruit meegenomen? In deze brief heb ik de weekbrieven van de afgelopen twee maanden over zin- en betekenisgeving nog eens op de hand genomen. Zo is er een nieuwe brief ontstaan die hopelijk zowel in uw persoonlijk leven als in onze gezamenlijke ontmoetingen tot verdieping en inspiratie kan dienen.


Nanda Ziere

 

Nanda Ziere

Eerstverantwoordelijk voorganger Apostolisch Genootschap

 

 

1Regel uit lied Samen een tempel bouwen, Apostolisch Genootschap 

2Bijna altijd als we iemand citeren, sturen we de betreffende de tekst toe. Dat zal ik ook deze keer doen naar Rutger Bregman. Zeker ook als steun in de rug!

3Voor voorbeelden: zie www.banksy.co.uk/index.html en www.banksy.co.uk/out.html