We moeten de balans vinden tussen onafhankelijkheid en verbondenheid

Wekelijkse inspiratie door Bert Wiegman – 16 mei 2021

Kortgeleden hoorde ik nog eens het Lied van Ruth van Stef Bos. De laatste coupletten hiervan luiden:

Jou droom is my droom
Jou pad is my pad
Jou toekoms my toekoms
Jou hart is my hart

My deel is jou deel
My brood is jou brood
Jou lewe is my lewe
Jou dood is my dood

En wanneer die donker kom
En jou mense my ontwyk
Sal ek my liefde gee
Totdat die haat verdwyn

Want jou huis is my huis
Jou angs is my angs
Jou stilte my stilte
Jou land is my land

Telkens als ik het hoor, treft me het verlangen naar verbondenheid én ook de invulling ervan. Omdat in onmin leven zich dagelijks voordoet, is een verbindend geluid essentieel. Verbinden kost misschien energie, maar levert uiteindelijk meer energie op doordat het leidt tot een vreedzame samenleving. Waarom zegt Ruth, de vrouw uit Moab die naar Bethlehem trok, deze woorden? Ze klinken een beetje volgzaam. Het gaat hier over het oerverlangen van ‘bij elkaar horen’, van ‘samen leven’ dat al duizenden jaren oud is. En dat van steeds meer gewicht is bij vrijheid, vrede en verbondenheid. Want my brood is jou brood. En jou lewe is my lewe. Ik ben mens én medemens, net als die andere ander.

Wat is de zin van het bestaan?
Als verbondenheid beperkt blijft tot de eigen kring, is zij geen waarborg voor menswaardigheid. Universele verbondenheid inspireert tot het zoeken naar antwoorden op grote levensvragen. Wat is de zin van het bestaan en hoe geef ik er betekenis aan? Vanwaaruit leef ik? Vragen die we proberen te beantwoorden in verbinding met dat wat ons overstijgt. En vervolgens: wat doe ik? Welk geluid laat ik horen? De verbondenheid die in het lied van Ruth bezongen wordt, duidt op een diepe aan- en afhankelijkheid, waardoor we elkaar troosten, vertrouwen, liefhebben, soms tegen verdrukking in. Als we in het leven zelf of in de ander worden teleurgesteld, wie zal ik dan zijn?

Naastenliefde tot leven brengen
In een wereld waarin autonomie wordt gepredikt, een belangrijke waarde, kan het grote verhaal van de universele verbondenheid onder druk komen te staan. De vraag is hoe we de balans vinden tussen de wens tot onafhankelijkheid en het diepe besef van onlosmakelijke verbondenheid. Om te beginnen is het al van waarde dat we ons van deze tegenstelling bewust zijn. Net zoals het waardevol is dat wij een plek creëren waar we ons op de levensvragen kunnen bezinnen. Opdat de hoogste vorm van verbondenheid, namelijk naastenliefde, tot leven komt in onze relatie met de medemens. Blijvend werken aan die gezindheid is onze missie. We hebben dit samen te doen. Praktische religie: Sal ek my liefde gee ...


 

Bert Wiegman

Bert Wiegman

Bestuursvoorzitter Apostolisch Genootschap

 

 

 

1 De artsen achter #SOSMoria, Medisch contact, 29 april 2021, p. 17

LANDELIJKE EREDIENST

Zondag 16 mei is er een landelijke, online eredienst. Van 10:00 tot 11:00 uur. Luister en kijk mee via YouTube.


De sprekers zijn:
Rob Janknegt - voorganger uit gemeenschap Sittard
Mieke van Dooren - geestelijk verzorger in Amsterdam-Watergraafsmeer