Zaadjes van compassie

Wekelijkse inspiratie door Annemieke Floor-Schreudering en Richard Bos – 20 november

Geliefd mens,

Als we de media volgen of met aandacht om eens heen kijken, zien we dat veel waarden onder druk staan. Door corona hebben we veel meer zorgen om onze gezondheid. Daarnaast neemt de armoede toe door de hoge inflatie. De oorlog in Oekraïne beïnvloedt ons gevoel van veiligheid en vertrouwen in vrede. Het onrecht dat mensen wordt aangedaan stemt ons bedroefd. Helemaal als we beelden van kwetsbare kinderen zien, raakt het ons vaak diep. Voel je je soms ook zo machteloos?

Empathie kan uitputten
Het vermogen om ons in te leven in de situatie en de gevoelens van anderen heeft niet alleen positieve kanten. Als we de ander alleen zien als slachtoffer, als iemand die pijn heeft en lijdt, zijn we vaak minder goed in staat om de ander te helpen. Te veel empathie kan ons zelfs uitputten omdat we werkelijk meelijden.1 Als we degene die lijdt niet meer als slachtoffer zien, maar als iemand met scheppende kracht, als een mens met een toekomstperspectief, kunnen we mogelijkheden zien om de ander uit te tillen boven de schrijnende situatie.2 Zo worden we vanuit compassie bewogen om in actie te komen.

Compassie beoefenen
Compassie ontstaat als we ons onvoorwaardelijk verbonden voelen met de wereld en alle mensen. Terwijl empathie soms partijdig kan zijn omdat we ons beter kunnen inleven in mensen die op ons lijken,1 komt in compassie ons religieus gevoel en humanistisch perspectief samen. Vanuit ons geloof dat alle leven uit één oorsprong voortkomt, willen we elk mens als gelijkwaardig zien en steeds weer zoeken naar dat wat ons verbindt. De Dalai Lama schreef het al:


‘Als je wilt dat ánderen gelukkig zijn, beoefen dan compassie.
Als je zélf gelukkig wilt zijn, beoefen dan compassie.’

 

Afspraken moeten van papier komen
De leden van de Verenigde Naties beoefenden compassie door op 20 november 1989 het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind aan te nemen. Daarom vieren we vandaag De internationale Dag van de Rechten van het Kind. Kinderrechten, die zo vanzelfsprekend leken, moesten worden vastgelegd. Zo heeft een kind recht op een naam en op ouders of andere verzorgers die liefde en aandacht geven. Recht op eten, kleren en een veilig huis. Recht op onderwijs en recht op vrije tijd om te spelen en uit te rusten. Recht op vrijheid van meningsuiting en recht op hulp en goede verzorging. Er is in de afgelopen 33 jaar veel verbeterd voor kinderen. Veel mensen hebben zich daarvoor vol compassie ingezet. Maar ook vandaag de dag, moeten de afspraken nog steeds van papier komen. Er zijn nog te veel kinderen die in schrijnende situaties leven.3 Hoe kunnen we samen het verschil voor hen maken?

Een kind vraagt om bescherming in een wereld vol gedruis,
een plekje om te spelen en een warm en veilig thuis.
Want groeit het op met liefde en met vrede in z’n hart.
dan is er pas een toekomst voor elk kind, blank of zwart. Want waar je ook vandaan komt, of je arm bent of zelfs rijk, de behoefte blijft hetzelfde, is voor ieder kind gelijk.4

Gelijke kansen voor ieder kind
Bij de doop van een kind in onze gemeenschap beloven we een liefdevol klimaat te scheppen waarin het kind zich ten volle kan ontwikkelen. Hoe mooi is het om voor elk kind, overal op aarde, een liefdevol klimaat te scheppen met volop ontwikkelingskansen. Immers, ieder kind heeft recht op een gelijke kans. Daarom werkt het Apostolisch Genootschap samen met WereldWijd voor Kinderen (wwvk.nl) om vanuit maatschappelijke betrokkenheid projecten te realiseren die meer compassie, solidariteit en duurzaamheid in de samenleving brengen specifiek gericht op kwetsbare kinderen. De jaarlijkse kerstmaatjes zijn hier een mooi voorbeeld van. Dit jaar ontvangen Stichting MYzwolle en Stichting Macheo elk een donatie, waarmee kinderen in Oekraïne en Kenia een beter bestaan krijgen.5

Alledaagse wonderen realiseren
Natuurlijk is er veel lijden waar we niets aan kunnen doen. Maar bij compassie gaat het niet om grootse daden, maar om momenten waarin we het initiatief nemen tot verandering – tot het kleine verschil – om op die manier een alledaags wonder te realiseren.2 En samen kunnen we meer bereiken dan alleen. Doe je mee en verspreid je samen met ons de zaadjes van compassie?


 

Annemiek Floor-Schreudering

Geestelijk verzorger

Richard Bos

Geestelijk verzorger

1 Paul Bloom: npo3.nl/brandpuntplus/paul-bloom-empathie
2 Oratie Hans Alma: hansalma.com/#rede2021
3 www.kinderrechten.nl
4 Kinderkoorlied Apostolisch Genootschap: Een toekomst voor elk kind, tekst: Margreet Wegener, componist: Raymond Stoop
5 Doe je al mee met de SLAAPZAKTIE voor een warme Oekraïense winter? Het doel is om vóór 1 december minimaal 1.000 slaapzakken in te zamelen. MYzwolle zorgt dat alle materialen op de juiste plek terechtkomen. Voor meer informatie zie wwvk.nl/slaapzaktie