Zelf schrijven aan het grote verhaal van vrede

Wekelijkse inspiratie – 17 september 2023

Een brief voor de Vredesweek die gaat over werken aan vrede. Want we kunnen ernaar verlangen, het erover hebben en erover zingen. Maar hoe leef ik de principiële gevolgen écht die ik verbind aan de grondslag1? En onvrede omarmen2: doe ik dat? Het vraagt goed nadenken over mijn eigen bijdrage aan vrede.

Alles insluiten
Iets wat voor mij van wezenlijke waarde is, kan voor een ander wézenlijk anders zijn. Dat die ander er zo anders over denkt, vind ik soms moeilijk te begrijpen. En om dan ook nog een weg te vinden die die verschillen verbindt, is zoekend onderweg zijn. Dit voorbeeld schetst hoe kinderen hierin oefenen: 
In een gemengde klas hadden we een gesprek over of God bestaat of niet. Reza riep verbouwereerd: ‘Ja, maar als jullie niet in God geloven, dan heb ik het gevoel dat jullie niet bij mij horen.’ Dat oordeel over het wel of niet bestaan van God bracht een afscheiding teweeg. Een week later deden we een oefening in verplaatsen. We verdeelden de kinderen in twee groepen, een groep die gelooft in God en een groep niet. En dan het gesprek aangaan en vervolgens wisselen. Hierdoor kwam er een heel nieuw verhaal vrij. Ik herinner me de opluchting van ‘Oh ja, ik geloof wel (of: ik geloof niet), maar ik heb je nu wel begrepen.’ Deze ervaring neem ik mee in het werken met groepen. Steeds weer nevenschikken, alles insluiten. Je realiseren dat jouw perspectief ook maar gevormd is door de tijd waarin jij leeft, de plek waar je bent opgegroeid en dat wat je als waar hebt aangenomen in die heel grote zee van weten die er is.3

Belangrijke waarden
In Nederland leven we al 175 jaar in een democratie. Een land waar alle stemmen gehoord mogen worden. Democratie bestaat uit belangrijke waarden die mijn zorgvuldige omgang daarmee vragen. Het luisteren naar en het insluiten van gedachten van anderen is werken aan die democratische waarden in onszelf en in het samen leven. Het is een feit én het ligt op de loer dat er naast een wij ook altijd een zij is. De Russen, de buren, je schoonmoeder, degene die je deze zondag uitnodigde om mee te gaan naar de dienst, hij die wel of niet in God gelooft …

Gelijk krijgen
Koste wat kost mijn gelijk bevestigd willen krijgen is een houding die in strijd is met het streven naar vrede. Kan ik in plaats van tegenover de ander te staan, onze verschillende gedachten naast elkaar zetten? Dat kan een eerste stap zijn die al heel waardevol is. Je kent het misschien, bijvoorbeeld als je de tijd neemt om bij een ruzie (samen) te onderzoeken op welke vlakken het wringt, dat er dan nieuwe inzichten ontstaan. Dat kan enorm opluchten, ruimte bieden en je verder brengen. Geen gelijk krijgen hoeft niet hetzelfde te zijn als verliezen of winnen.4

Oefenen in begrijpen
Ik wil insluiten en dus wil ik mijn best doen te begrijpen, ook wat ik heel ingewikkeld en misschien zelfs onverdraaglijk vind. Daarmee bedoel ik niet dat alles goed is en ik me met alles kan verzoenen. Het is een proces van het stap voor stap zelf actief beschermen van dat wat vredelievend is. Een nieuw verhaal vrijmaken.

Geloof in de weg
Aan vrede werken is een langetermijndoel dat een lange adem vergt en nooit klaar is. Het is geloven in de weg. Ik voel me gezegend dat ik daar niet alleen in sta.5 Al heel lang niet. Want het zijn niet alleen persoonlijke nieuwe verhalen. Het is ook een groter langdurig verhaal dat al zo oud is als de mensheid. Een verhaal van zoeken naar verbinding. Van en over mensen die zich met hart en ziel inzetten voor vrede. Op een waardige wijze staan we daar vooral deze week bij stil.


 

Bert Wiegman

Nanda Ziere

Eerstverantwoordelijk voorganger Apostolisch Genootschap

 Wat geloven wij? Zie apgen.nl/over-ons  
2 Wekelijkse inspiratie Een echte mantel van liefde, 3 september 2023, zie apgen.nl/levenskunst/wekelijkse-inspiratie/een-echte-mantel-van-liefde    
3 Omarmen, Monica Bakker, Comenius Lecture Spirituelle #8  
Zie meningvoldoen.nl: Over tegenstellingen, tegendelen en een trommel met koekjes, Hein van Dongen; Zo zwart-wit is het (meestal) niet, George Gelauff; De zachte democratische krachten zullen zeker winnen (in ‘t eind), Stephan Huijboom 
5 Op vele plekken vinden er waardevolle activiteiten plaats, zie ook: apgen.nl/vredesweek