Vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus zijn er tot en met 1 juni geen erediensten en andere bijeenkomsten. Voor meer informatie zie apgen.nl/coronavirus.

Gemeenschap Tilburg

Bewust leven in Tilburg

Het Apostolisch Genootschap wil in de regio Tilburg als gemeenschap een plaats zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten om na te denken over praktische levensbeschouwing en zingeving. Velen hebben hun inbreng in de gemeenschap. Tijdens diverse samenkomsten staan wij erbij stil hoe bewust te leven. Wij zijn trots dat we met jong en oud op een inspirerende en actieve wijze samen bouwen aan een ontmoetingsplaats waar een ieder zichzelf kan zijn. Er is aandacht voor het beleven van een religieus moment, en de mogelijkheid tot het verdiepen en bespreken van levensvragen. Iedere zondagochtend is er om 9.30 uur een samenkomst waar je van harte voor bent uitgenodigd.

Dit doen wij

Iedere zondag is er om 9.30 uur dienst; een moment van bezinning en ontmoeten. Een aantal keer per jaar zijn er bijzondere samenkomsten met een specifiek thema. Iedereen die daar behoefte aan heeft, is er van harte voor uitgenodigd.

De jeugd heeft een belangrijke plaats in de gemeenschap. Tijdens kringavonden en kindererediensten vinden gesprekken plaats die aansluiten bij hun levensfase. Verder organiseren wij op de laatste woensdagavond van de maand een gespreksavond met wisselende thema’s voor iedereen van 18 jaar en ouder.

Er is veel activiteit op het gebied van zang; zo zijn er een kinder-, meisjes-, jeugd-, mannen-, ouderen- en gemengd koor die een bijdrage leveren. Je bent van harte welkom om eens te komen luisteren en/of mee te zingen.

Om onze maatschappelijke betrokkenheid inhoud te geven, maken wij deel uit van de Raad van Kerken en het Religieus Beraad van Tilburg. Mede daardoor zijn we actief tijdens de 4 mei herdenking en de Nacht van de Religies. Ook bij landelijke acties, zoals steun verlenen aan vluchtelingen, neemt de gemeenschap een actieve rol in.

 • Eredienst

  Elke zondag
  Vanaf 09:30 uur

 • Adres

  Conservatoriumlaan 175
  5037 DS Tilburg

  Route
 • Verhuur

  Wilt u deze locatie huren? Neem contact met ons op voor mogelijkheden en prijzen.

  Stuur een e-mail

Voorganger