Gemeenschap Emmen

emmen.jpg

Kom kennismaken en laat je inspireren

Op basis van de doelstellingen van het genootschap vormen we in Emmen een groep van ongeveer 100 personen, waarin alle generaties zijn vertegenwoordigd.

Tussen mensen bestaan onderling enorme verschillen, er zijn er geen twee gelijk. Dat is binnen onze gemeenschap niet anders. We vinden elkaar echter in een gemeenschappelijk ideaal dat die verschillen overstijgt. Dat ideaal vatten we weleens samen met “In liefde werken aan een menswaardige wereld”

Concreet proberen we ons eigen leven zo in te richten, dat iedereen die ons ontmoet iets van die liefde kan ervaren. In die zin willen we van betekenis zijn in de Emmense samenleving.

De inspiratie hiervoor, en de moed om weer opnieuw te beginnen als het eens mislukt, vinden we vooral in ontmoetingen met gelijkgestemden binnen en buiten de apostolische gemeenschap.

 • Eredienst

  Elke zondag
  Vanaf 9:30 uur

 • Adres

  Meerstraat 205
  7815XE Emmen

  Route
 • Verhuur

  Wilt u deze locatie huren? Neem contact met ons op voor mogelijkheden en prijzen.

  Stuur een e-mail

externe contacten

We hechten eraan om niet alleen als individu maar ook als gemeenschap actief deel te zijn van de samenleving. Daartoe werken we waar mogelijk samen met organisaties die vergelijkbare doelen nastreven. Zo zijn er werkverbanden met de PKN-gemeente van de Grote Kerk in Emmen, gericht op het komen tot een gezamenlijke dialoog.

Ook met het Humanistisch Verbond in Emmen bestaan diverse contacten. In december 2018 is er een kennismakingsmiddag geweest voor leden van het Genootschap en het Verbond, waarin is vastgesteld dat we veel gemeen hebben.
In 2019 zal worden bezien of er mogelijkheden zijn om tot een meer structurele samenwerking te komen.

externe projecten

De Ambassade van Vrede is een samenwerkingsverband van de gemeenschap Emmen van het Apostolisch Genootschap en enkele andere organisaties. In de Nationale Vredesweek 2018 hebben verschillende activiteiten plaatsgevonden, zoals een:

 • Vredesdialoog "Generaties voor vrede! Vrede doorgeven ..";
 • Vertoning van de film Foxtrot met aansluitend een gesprek;
 • Workshop sacrale dans;
 • Vredeszondag: Op zondag 23 september was er zowel in de Grote Kerk als in het Apostolisch Genootschap (Meerstraat 2015) een vredeszondag;
 • Walk of Peace: De vredesweek werd afgesloten met een wandeling voor vrede met als thema 'Elkaar opzoeken en vinden'. Zo'n 50 personen van uiteenlopende gezindheid hebben hieraan meegedaan.

We doen mee aan de kranslegging op 4 mei en hebben in 2017 met een zangkoor ondersteuning verleend aan de herdenkingsplechtigheid.

In een gezamenlijk project met de Stichting Regenboogboom werkt een groep dames maandelijks in ons gebouw aan de vervaardiging van droomdekentjes voor ernstig zieke kinderen.

Jaarlijks doen jongeren uit de gemeenschap mee aan de Actie Schoenendoos, waarbij ze worden gesteund door ouderen.

Net als op veel andere plekken vertellen we elkaar op kerstavond het Kerstverhaal. Een manifestatie van een uur, waarin gesproken woord, beeld en muziek elkaar afwisselen.

Ons gebouw wordt met enige regelmaat beschikbaar gesteld voor organisaties die een locatie zoeken voor activiteiten met een ideëel doel.

Voorganger

 • Diane.jpg Diane Westerduin Voorganger

  Wij stellen ons gebouw graag open voor activiteiten waar de samenleving mooier van wordt.

  emmen@apgen.nl