Gemeenschap Emmen

Kom kennismaken en laat je inspireren

Op basis van de doelstellingen van het genootschap vormen we in Emmen een groep van ongeveer 100 personen, waarin alle generaties zijn vertegenwoordigd.

Tussen mensen bestaan onderling enorme verschillen, er zijn er geen twee gelijk. Dat is binnen onze gemeenschap niet anders. We vinden elkaar echter in een gemeenschappelijk ideaal dat die verschillen overstijgt. Dat ideaal vatten we weleens samen met “In liefde werken aan een menswaardige wereld”

Concreet proberen we ons eigen leven zo in te richten, dat iedereen die ons ontmoet iets van die liefde kan ervaren. In die zin willen we van betekenis zijn in de Emmense samenleving.

De inspiratie hiervoor, en de moed om weer opnieuw te beginnen als het eens mislukt, vinden we vooral in ontmoetingen met gelijkgestemden binnen en buiten de apostolische gemeenschap. Zo'n ontmoeting vindt bijna elke zondagmorgen plaats van 10.00 uur tot ca. 11.00 uur. Iedereen is hier welkom.

 • Eredienst

  De invulling van de eredienst op zondagochtend wisselt.

  De 1e en 3e zondag zijn reguliere erediensten, aanvang 10.00 uur. Het is ook mogelijk om deze online te volgen.
  De 2e zondag van de maand is er een landelijke online-dienst.
  De 4e en/of 5e zondag wordt plaatselijk ingevuld en varieert in vorm.

  Meer info kunt u krijgen via emmen@apgen.nl.

  Tijdens samenkomsten kan er live uitgezonden worden en/of kunnen er foto- en filmopnames worden gemaakt.

 • Adres

  Meerstraat 205
  7815 XE Emmen

  Route
 • Verhuur

  Wilt u deze locatie huren? Neem contact met ons op voor mogelijkheden en prijzen.

  Stuur een e-mail

externe contacten

We hechten eraan om niet alleen als individu maar ook als gemeenschap actief deel te zijn van de samenleving. Daartoe werken we waar mogelijk samen met organisaties die vergelijkbare doelen nastreven. Zo zijn er werkverbanden met de PKN-gemeente van de Grote Kerk in Emmen, gericht op het komen tot een gezamenlijke dialoog.

Ook met het Humanistisch Verbond in Emmen bestaan diverse contacten. In december 2018 is er een kennismakingsmiddag geweest voor leden van het Genootschap en het Verbond, waarin is vastgesteld dat we veel gemeen hebben.
In 2019 zal worden bezien of er mogelijkheden zijn om tot een meer structurele samenwerking te komen.

In veel plaatsen bestaat een Platform (overlegorgaan) waar kerkelijke en andere levensbeschouwelijke groeperingen elkaar ontmoeten en gezamenlijke initiatieven ontwikkelen. De doelen zijn van uiteenlopende aard. In de tweede helft van 2019 is op initiatief van het Apostolisch Genootschap een aantal mensen benaderd om te bezien of dit ook in Emmen draagvlak heeft. Op dit moment zijn er ca. 10 personen die aanhaken en meedenken over de samenstelling, vorm en doelstellingen die zo’n platform in Emmen kan krijgen.
Wie mee wil denken en/of doen kan zich hiervoor aanmelden.

externe projecten

De Ambassade van Vrede is een samenwerkingsverband van de gemeenschap Emmen van het Apostolisch Genootschap en enkele andere organisaties. De ambassade organiseert vanaf 2018 tijdens de jaarlijkse vredesweek in september diverse activiteiten.
In 2019 vond op 29 september de Walk of Peace (Vredeswandeling) plaats. Enkele tientallen personen liepen mee. Vooraf was een flyer gemaakt en verspreid. Het thema was dit jaar "Vrede verbindt over grenzen".
Op 22 september 2019, aan het begin van de Vredesweek, gaf Jan Terlouw een lezing in ons gebouw over het thema Vrede. Zie meer hierover in het persbericht.
In 2020 vonden er, als gevolg van de coronacrisis, geen speciale activiteiten plaats in de vredesweek.

We doen mee aan de kranslegging op 4 mei en hebben in 2017 met een zangkoor ondersteuning verleend aan de herdenkingsplechtigheid.

In een gezamenlijk project met de Stichting Regenboogboom werkt een groep dames maandelijks in ons gebouw aan de vervaardiging van droomdekentjes voor ernstig zieke kinderen.

Net als op veel andere plekken vertellen we elkaar op kerstavond het Kerstverhaal. Een manifestatie van een uur, waarin gesproken woord, beeld en muziek elkaar afwisselen.

Ons gebouw wordt met enige regelmaat beschikbaar gesteld voor organisaties die een locatie zoeken voor activiteiten met een ideëel doel.

Voorgangers

 • Gerrie Zwols voorganger

  "Zeggen dat mijn lot niet met het jouwe verbonden is, is als zeggen:

  "Jouw deel van de boot is aan het zinken" (Hugh Downs)

  De visie op de mens en de schepping van het  Apostolisch Genootschap helpen mij juist het tegenovergestelde te denken en doen!

  Vragen en reacties zijn welkom!

   

  gzwols@apgen.nl

 • Stefan Sterken voorganger

  Het Apostolisch Genootschap is voor mij een plek voor bezinning en ontmoeting, waar gelijkwaardigheid, respect, liefde en compassie belangrijke waarden zijn. 

  Bij samenkomsten en activiteiten willen we elkaar stimuleren en inspireren om bij te dragen aan een mooie menswaardige wereld. Met passie wil ik me inzetten om mensen te verbinden. 

  Ben je nieuwsgierig? Schuif dan een keer aan tijdens één van onze inspirerende ontmoetingen.

  Heb je nog vragen? Dan beantwoord ik ze graag via de mail!

  ssterken@apgen.nl