Gemeenschap Emmen

emmen.jpg

Kom kennismaken en laat je inspireren

Op basis van de doelstellingen van het genootschap vormen we in Emmen een groep van ongeveer 100 personen, waarin alle generaties zijn vertegenwoordigd.

Tussen mensen bestaan onderling enorme verschillen, er zijn er geen twee gelijk. Dat is binnen onze gemeenschap niet anders. We vinden elkaar echter in een gemeenschappelijk ideaal dat die verschillen overstijgt. Dat ideaal vatten we weleens samen met “In liefde werken aan een menswaardige wereld”

Concreet proberen we ons eigen leven zo in te richten dat iedereen die ons ontmoet iets van die liefde kan ervaren. In die zin willen we van betekenis zijn in de Emmense samenleving.

De inspiratie hiervoor, en de moed om weer opnieuw te beginnen als het eens mislukt, vinden we vooral in ontmoetingen met gelijkgestemden binnen en buiten de apostolische gemeenschap.

 • Eredienst

  Elke zondag
  Vanaf 9:30 uur

 • Adres

  Meerstraat 205
  7815XE Emmen

  Route
 • Verhuur

  Wilt u deze locatie huren? Neem contact met ons op voor mogelijkheden en prijzen.

externe contacten

We hechten eraan om niet alleen als individu maar ook als gemeenschap actief deel te zijn van de samenleving. Daartoe werken we waar mogelijk samen met organisaties die vergelijkbare doelen nastreven. Zo zijn er werkverbanden met de PKN-gemeente van de Grote Kerk in Emmen, gericht op het komen tot een gezamenlijke dialoog.

Ook met het Humanistisch Verbond in Emmen bestaan diverse contacten. In 2018 zal worden bezien in hoeverre deze contacten tot een meer structurele samenwerking kunnen leiden.

 

Theatervoorstelling rouwverwerking.

In de Grote Kerk wordt op 15 januari een theatervoorstelling gehouden over Rouwverwerking. De voorstelling wordt gegeven door de kinderpsychiater en ervaringsdeskundige Odette de Thije. Initiatiefnemer is het Inspiratieplein (van de Grote Kerk) daarin gesteund door enkele andere organisaties waaronder het Apostolisch Genootschap. Zie ook het persbericht en de informatieposter.

De voorstelling is bedoeld voor eenieder die direct of indirect met rouwverwerking te maken heeft, iedereen is van harte welkom.
Aanvang 19.30 uur, toegangsprijs € 7,50.

externe projecten

De Ambassade van Vrede is een samenwerkingsverband van de gemeenschap Emmen van het Apostolisch Genootschap en enkele andere organisaties. In de Nationale Vredesweek 2018 hebben verschillende activiteiten plaatsgevonden, zoals een:

 • Vredesdialoog "Generaties voor vrede! Vrede doorgeven ..";
 • Vertoning van de film Foxtrot met aansluitend een gesprek;
 • Workshop sacrale dans;
 • Vredeszondag: Op zondag 23 september was er zowel in de Grote Kerk als in het Apostolisch Genootschap (Meerstraat 2015) een vredeszondag;
 • Walk of Peace: De vredesweek werd afgesloten met een wandeling voor vrede met als thema 'Elkaar opzoeken en vinden'. Zo'n 50 personen van uiteenlopende gezindheid hebben hieraan meegedaan.

We doen mee aan de kranslegging op 4 mei en hebben in 2017 met een zangkoor ondersteuning verleend aan de herdenkingsplechtigheid.

In een gezamenlijk project met de Stichting Regenboogboom werkt een groep dames maandelijks in ons gebouw aan de vervaardiging van droomdekentjes voor ernstig zieke kinderen.

Jaarlijks doen jongeren uit de gemeenschap mee aan de Actie Schoenendoos, waarbij ze worden gesteund door ouderen.

Net als op veel andere plekken vertellen we elkaar op kerstavond het Kerstverhaal. Een manifestatie van een uur, waarin gesproken woord, beeld en muziek elkaar afwisselen. Verhalen kunnen een grote rol hebben in de overdracht en het delen van waarden. Zo zien wij ook het Kerstverhaal; niet als een feitelijke gebeurtenis, maar als een symbolisch verhaal van de ‘geboorte’ van een gezindheid, van de wil om vrede en licht te brengen in het leven van je naaste. Een ieder die daarnaar verlangt is van harte welkom.

Ons gebouw wordt met enige regelmaat beschikbaar gesteld voor organisaties die een locatie zoeken voor activiteiten met een ideëel doel.

Voorgangers

 • Henk.jpg Henk Putters Voorganger

  Als voorgangers van het apostolisch genootschap in Emmen heten we je van harte welkom in ons gebouw, om elkaar te inspireren bewuster te werken aan een menswaardige wereld.

  hpputters@planet.nl
 • Diane.jpg Diane Westerduin Voorganger

  Wij stellen ons gebouw graag open voor activiteiten waar de samenleving mooier van wordt.

  diane_wes@hotmail.com