Gemeenschap Lemmer

Onze gemeenschap

Het Apostolisch Genootschap in Lemmer vormt samen een gemeenschap waar mensen zich verbonden voelen met schepping. Werken aan meer menswaardigheid gaat niet alleen over onze medemens maar ook over jezelf. In onze erediensten en andere (jeugd) bijeenkomsten ontmoeten we elkaar, verdiepen we ons in antwoorden op levensvragen, raken we geïnspireerd en willen we elkaar nabij zijn. Wij zoeken de dialoog met verschillende levensbeschouwingen in onze omgeving. Wij stellen ons gebouw graag open voor activiteiten waar de samenleving mooier van wordt.

Dit doen wij

We hebben wekelijks erediensten. Bent u geinteresseerd in onze samenkomsten, neem dan contact op via onderstaand emailadres. 

Maandelijks kan een ieder meedenken in de voorbereiding hoe aan de eredienst vorm en inhoud te geven. Onze jeugd komt wekelijks bij elkaar en vormt een hechte groep waar zij in spel en gesprek bezig zijn met de wereld om hen heen. Tevens is er maandelijks, parallel aan de eredienst, een kindereredienst voor de leeftijdsgroep 6-15 jaar.

Samen met een aantal Lemster geloofsgemeenschappen vormen we platvorm ‘Geloven in Lemmer’  met als doel samen op te trekken om dienstbaar te zijn voor onze omgeving en om van elkaar te leren.

Wekelijkse mailing ontvangen? 

Elke zaterdagavond versturen we naar al onze leden de wekelijkse mededelingen en activiteiten. Wilt u deze ook ontvangen? Voeg uw naam en mailadres hier in.

 • Eredienst

  Elke 1e en 3e zondag van de maand is er eredienst in Lemmer. 
  De 2e zondag van de maand is er een landelijke, online eredienst.
  Dit staat ook altijd gelinkt vanaf de algemene website: apgen.nl 

  Op de 4e zondag verzorgen wij plaatselijk ontmoetingsmomenten, bv gespreksonderwerpen of activiteiten.

  Op de 5e zondag organiseren we gezamenlijke ontmoetingen in het District Noord.


  Tijdens samenkomsten kan er live uitgezonden worden en/of kunnen er foto- en filmopnames worden gemaakt
 • Adres

  Gerben Bootsmastraat 51
  8531 EN Lemmer

  Route
 • Verhuur

  Wilt u deze locatie huren? Neem contact met ons op voor mogelijkheden en prijzen.

  Stuur een e-mail

Voorganger

 • Ingrid Lip van Ommen voorganger Lemmer

  Voorganger van de gemeenschap Lemmer is zuster Ingrid Lip van Ommen.
  De gemeenschap is voor mij heel dierbaar, een plek waar we elkaar inspireren om liefdevol te leven. 
  Het is een plaats waar we onszelf mogen zijn en iedereen welkom is. We willen elkaar nabij zijn in blije en verdrietige tijden. Als u interesse heeft bent u van harte welkom.