Terug naar activiteitenoverzicht
22 november 2020

District Op Zondag Eredienst digitaal

Schiedam

Eredienst
Op deze zondag zal het thema van de eredienst ’waarden-vol leven?’ zijn. Hoe verhouden zich 
de waarden van waaruit je leeft? Herschik je de waarden afhankelijk van de situatie of de evensfase waarin je je bevindt?
Is de relatie met de ander bepalend voor je eigen waardenpatroon?
Het wordt een spannende mozaïekdienst die geleid wordt door broeder Bertus IJdens, districtsvoorganger in Almelo, ondersteund door broeder Peter Barendregt, gemeenschap Sliedrecht. Scherp je geest en voed je ziel.

Aanmelden via eredienst 

Link naar de eredienst

https://youtu.be/CZL_YvQVATs

Registratie is verlopen.

Waar en wanneer?

Dag
zondag 22 november 2020
Tijd
10:00 uur
Locatie
via ZOOM