Apostolisch Genootschap

Over ons

English | Deutsch

Wie?
Apostolisch Genootschap is een plaats voor religieus-humanistische zingeving.

Wat?
We vormen gemeenschappen, organiseren ontmoetingen voor zingeving en levenskunst en leveren een concrete bijdrage aan een menswaardiger samenleving ...

Waarom?
... omdat het in de wereld nodig is om duurzaam te leven vanuit solidariteit en met compassie.

 

Onze waarden


 

Onze waarden: verwondering

Verwondering

over het grote geheel en dat we daar deel van zijn

Onze waarden: verbondenheid

Verbondenheid

met elkaar en met de wereld om ons heen

Onze waarden: vertrouwen

Vertrouwen

in de kracht die in het leven zit en dus ook in ons

Onze waarden: verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid

voor anderen, voor de aarde en voor onszelf

Wat geloven wij?


 

De schepping ervaren we als een niet te bevatten mysterie, dat ons met ontzag vervult. We beseffen dat alle leven een eindig deel is van een oneindig, ondeelbaar geheel.

Omdat we geloven dat alle leven uit één oorsprong voortkomt, willen we elk mens als gelijkwaardig zien en steeds weer zoeken naar wat ons verbindt.

We geloven dat de macht waaruit alles ontstaan is, ook in mensen werkzaam is en tot uitdrukking kan komen in liefdevol handelen. Vanuit dat besef willen we zin aan ons leven geven.

Als we het woord God gebruiken, doen we dat om een naam te geven aan dat wat ons overstijgt en ontroert om zo, binnen de menselijke werkelijkheid, ruimte te maken voor het onzegbare.

Wij ontlenen vertrouwen aan het vermogen om in alle levensomstandigheden een liefdevol mens te zijn of opnieuw te worden. Dat vertrouwen geeft ons moed in het eigen leven waarden als compassie, duurzaamheid en solidariteit beleefbaar te maken.

We voelen de verantwoordelijkheid om te kiezen voor deze waarden en willen in liefde werken aan een menswaardige wereld. Apostolisch-zijn is geloven en werken. Het geeft zin aan ons bestaan en draagt bij aan ons levensgeluk.

Het licht van de liefde willen we koesteren en van generatie op generatie overdragen.