Vanwege een veiligheidsupdate moet je wellicht je wachtwoord wijzigen als je wilt inloggen op onze website. Dank voor je begrip!

Onafhankelijk onderzoek

Het lijkt voor de hand liggend dat het genootschap zelf een onafhankelijk onderzoek start. Hieronder leggen we uit waarom dit nog niet zo eenvoudig is. Heb je na het lezen suggesties, laat het ons weten.

Onafhankelijkheid is leidend

In de (dialoog)gesprekken die het genootschap de afgelopen maanden voerde, werd aangegeven dat initiatieven van het genootschap om tot onderzoek te komen, dan wel dergelijk onderzoek te financieren, op gespannen voet staat met de - alleszins begrijpelijke - behoefte aan onafhankelijkheid. Daarom initiëren wij dit onderzoek niet zelf, maar staan wij open voor en verlenen medewerking aan onafhankelijk onderzoek dat naar onze gedeelde historie wordt ingesteld. Tevens moedigen we wetenschappers aan thema’s te onderzoeken die kunnen bijdragen aan verdieping van en meer begrip over de verwerking van emotionele pijn, opgedaan in religieuze context. Ook leggen wij ons oor te luisteren bij mensen uit de wetenschappelijke wereld om van hen hopelijk te leren op welke wijze we alsnog tot het gevraagde onafhankelijke onderzoek kunnen komen ofwel te financieren.

Onduidelijke behoefte

In diezelfde gesprekken is regelmatig getoetst of er behoefte is aan onafhankelijk (wetenschappelijk) onderzoek naar de jeugdrichtlijnen, andere documentatie en/of beeldmateriaal uit de periode van hiërarchisch leiderschap door godsdienst- of ontwikkelingspsychologen, pedagogen of ethici. Velen gaven aan te twijfelen of dit hen helpt bij hun individuele heling. Het boek Apostelkind biedt hun door de persoonlijke insteek al veel herkenning en houvast, evenals het contact met gelijkgestemde generatiegenoten in diverse verbanden. Ook waren er veel verschillen van inzicht vanuit welke expertise en onderzoeksvraag een dergelijk onderzoek gestart zou moeten worden.

Onderzoek huidig jeugdwerk

Ten behoeve van de verdere ontwikkeling van het genootschap als lerende organisatie, weegt het bestuur de mogelijkheden af om onderzoek te starten naar de impact van het huidige jeugdbeleid op (jonge) kinderen. Dit om te voorkomen dat door blinde vlekken wellicht vergelijkbare belemmeringen ontstaan als die door het jeugdwerk in de jaren 60-70-80 door mensen ervaren worden.


Wij geven graag verdere toelichting als je vragen hebt over de informatie hierboven. Je kunt ons bereiken via 035-548 87 77 of info@apgen.nl t.a.v. Eric-Jan Willekers.