Onafhankelijk onderzoek

De ‘Adviescommissie meldpuntregeling ApGen’ heeft ter afronding van haar werk een zgn. breed advies opgeleverd aan het bestuur van het Apostolisch Genootschap.

In dit breed advies adviseert de commissie te onderzoeken in hoeverre tegemoetgekomen kan worden aan de nadrukkelijke wens van verschillende melders om verder onderzoek te doen naar het opgroeien in het genootschap van voor de eeuwwisseling (met volgens een aantal melders een gesloten, sektarisch karakter) en de gevolgen daarvan. De jeugdrichtlijnen uit die tijd moeten in dit onderzoek betrokken worden.

We delen het belang dat gehecht wordt aan goed onderzoek naar de effecten van een religieuze opvoeding in deze specifieke context. In het afgelopen jaar is getracht een universiteitsinstelling te vinden die een goede onderzoeksvraag kon opstellen en deze onafhankelijk kon uitvoeren. Vanwege het waarborgen van de onafhankelijkheid van het onderzoek is zo lang mogelijk vastgehouden aan de idee dat het Apostolisch Genootschap het onderzoek niet kon subsidiëren. Immers elke vorm van financiering van dit onderzoek door het Apostolisch Genootschap zou in de discussie en op social media als ‘niet-onafhankelijk’ kunnen worden aangemerkt. Het bestuur heeft steeds aangegeven van harte bereid te zijn mee te werken als zich een onderzoeksvraag voordoet en uitgesproken om ons toetsbaar te willen opstellen. Echter, geen enkele onderzoeksinstelling bleek geïnteresseerd.

Het bestuur heeft daarom besloten om financiële middelen voor dit onderzoek beschikbaar te stellen. Immers, tussen Apostolisch Genootschap en wetenschappelijk onderzoekers kunnen afspraken gemaakt worden die aan de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit voldoen, zodat de onafhankelijkheid gewaarborgd blijft.

Inmiddels is het bestuur in gesprek met drie gerenommeerde wetenschappelijk onderzoekers om te bespreken of zij het onderzoek kunnen uitvoeren. Zij waren zeer positief en een vervolgafspraak om met elkaar verder te spreken over de onderzoeksvragen is gemaakt.

Zodra er meer duidelijkheid is over onderzoeksvoorstel, het onderzoeksteam en de planning, zullen we dat melden.


Wij geven graag verdere toelichting als je vragen hebt over de informatie hierboven. Je kunt ons bereiken via 035-548 87 77 of info@apgen.nl.