Jouw ondersteuningsaanvraag

Heb jij een nieuw idee en heb je geld nodig en/of iemand die meedenkt? Dien hier je aanvraag in. Maar lees eerst even de spelregels:

  • De nieuwe ontmoetingsvorm is een vrijwilligersinitiatief geïnitieerd door een of meer leden/sympathisanten van het Apostolisch Genootschap.
  • Het is en blijft jouw/jullie idee (van leden van het Apostolisch Genootschap). De landelijke organisatie ondersteunt, maar neemt de organisatie en verantwoordelijkheid niet van je/jullie over.
  • De ontmoeting is vernieuwend: het is een nieuwe vorm, of een bestaande vorm in een nieuw jasje, of een bestaande vorm voor een nieuwe doelgroep.
  • De ontmoeting heeft een apostolische identiteit. Onze kernwaarden zijn erin terug te vinden: verwondering, verbondenheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld: de activiteit biedt verdieping in voor ons belangrijke thema's, inspiratie tot liefdevol leven, nabijheid, stimuleert verbinding tussen mensen of met de natuur.
  • De ontmoeting is geschikt voor leden en niet-leden, dus voor alle zinzoekers. De inhoud en vorm zijn dusdanig dat leden/sympathisanten zich er thuis bij kunnen voelen.
  • Je maakt in de communicatie-uitingen duidelijk dat de ontmoeting een vrijwilligersinitiatief van Apostolisch Genootschap is en de uitingen (zoals flyers en posters) zijn in huisstijl (hiervoor zijn templates beschikbaar) met gebruik van het logo van het genootschap + de pay-off ‘ontmoeting en levenskunst’. Zo vergroten we samen de zichtbaarheid en herkenbaarheid van het genootschap.
  • Na afloop ontvangen wij een terugkoppeling van jullie (bij financiële ondersteuning ook een financiële verantwoording). Dat kan een korte tekst zijn met een foto en/of een filmpje. Stuur deze naar ons: nieuweontmoetingsvormen@apgen.nl.
exclamation-mark-in-a-circle.svg

Let op: onze capaciteit en het budget per kwartaal zijn eindig. Bij veel aanvragen kan het voorkomen dat we er enkele moeten doorschuiven naar een volgend kwartaal.

Kun je uit de voeten met de spelregels? Dien dan nu je aanvraag voor ondersteuning in (financieel of iemand die meedenkt).

Ondersteuningsaanvraag nieuwe ontmoetingsvormen

1. Je idee

Beschrijf kort je idee: wat is het en voor wie, wat wil je ermee bereiken, wie zijn bij de organisatie betrokken (uit de gemeenschap/regio/anders), in welke frequentie wil je de activiteit organiseren? En, ook belangrijk: wanneer is deze nieuwe ontmoetingsvorm voor jou een succes? 

2. Wat heb je nodig?

3. Je contactgegevens