Enkhuizen

Het Apostolisch Genootschap in Enkhuizen is een gemeenschap gevestigd is in de Haringstad. Onze gemeenschap telt op dit moment 120 leden. Onze erediensten worden op zondagmorgen gehouden; in deze en andere samenkomsten zijn wij actief bezig met vraagstukken op het gebied van zingeving en willen wij mede zorgdragen voor een leefbare wereld waarin voor iedereen ruimte is. Wij steunen elkaar bij de opvoeding door jeugdwerk in diverse jongerengroepen. Onze gemeenteleden houden zich in verschillende samenstellingen hiermee bezig. 

Voorganger

E. Sterken

Stuur mij een e-mail

Dit doen wij:

Als gemeenschap zoeken wij contact met de ander. Dit, om meer gestalte te kunnen geven aan  het leren van elkaar en daardoor de ander te respecteren. Wij zijn gastlid van de Raad van Kerken in Enkhuizen en doen mee aan allerlei activiteiten die door de RvK worden georganiseerd. Wij stellen ons gebouw ook open voor maatschappelijke activiteiten die het welzijn beogen van Enkhuizen en omgeving.  

Contact

Enkhuizen
Schans 1
1602JA Enkhuizen
enkhuizen@apgen.nl

Eredienst

In de zomermaanden is er een gezamenlijke eredienst met Hoorn.

  • 22 juli in Hoorn
  • 29 juli in Enkhuizen
  • 5 augustus in Hoorn
  • 12 augustus in Enkhuizen
  • 19 augustus in Hoorn
  • 26 augustus in Enkhuizen

 Aanvang om 09.30 uur.

Verhuur

Vraag naar de mogelijkheden via enkhuizen@apgen.nl.