Vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus zijn er tot 1 juli geen erediensten en andere bijeenkomsten. Voor meer informatie zie apgen.nl/coronavirus.

Gemeenschap Delft

Zingeving en geluk

Vijf generaties enthousiaste en betrokken mensen vormen in Delft de gemeenschap van het Apostolisch Genootschap. Wij werken aan een veilige omgeving waarin we samen kunnen zoeken naar antwoorden op levensvragen. Daartoe ontmoeten we elkaar in betekenisvolle en verdiepende samenkomsten die ons inspireren bij te dragen aan een mooiere wereld. We staan dan ook van harte open voor alle mensen die verlangen naar zingeving, en zoeken naar handvatten om in de samenleving gelukkig te zijn.

Dit doen wij

We zijn mensen die elkaar graag ontmoeten bij zinvolle en gezellige activiteiten. Activiteiten binnen de gemeenschap zijn bijvoorbeeld zangkoren voor verschillende leeftijden, jeugdkringen, de erediensten op zondagochtend, speciale feestdagen, et cetera. Onze betrokkenheid betreft niet alleen elkaar, maar ook de maatschappij en de wereld waarin wij leven. Zo zijn wij actief lid van het Platform voor Levensbeschouwing en Religie Delft en werken hard mee aan het bouwen van bruggen tussen de inwoners van Delft.  

Wij willen een plek zijn waar het gevoel kan ontstaan steeds weer in liefde te willen werken aan een wereld van menswaardigheid. Een plaats waar eenieder, zonder uitzondering, zich welkom voelt en het goed toeven is te midden van een woelige wereld.

Coronavirus en onze samenkomsten

Dagelijks bezinnen we ons met een speciaal team op de maatregelen die we moeten treffen in verband met het Coronavirus. We volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM en de veiligheidsregio’s. Het Apostolisch Genootschap neemt zijn verantwoordelijkheid om de verspreiding van het Coronavirus te beperken en we vragen uw aandacht voor de volgende maatregelen:

Eredienst, plaatselijke en regionale samenkomsten

 • Naar aanleiding van de berichtgeving van vandaag hebben we besloten dat er in de maand maart geen erediensten en samenkomsten die verband houden met de eredienst plaats zullen vinden.
 • Indien het noodzakelijk is om elkaar op te zoeken, doe het dan, maar dan met groepen kleiner dan 25 personen.
 • De komende tijd kunnen we elkaar niet op de gebruikelijke manier ontmoeten, maar er zijn natuurlijk ook andere, creatieve (online) oplossingen. Want natuurlijk willen we wel met elkaar verbonden blijven.
 • Het persoonlijke, fysieke contact met ouderen wordt afgeraden. Maar dat weerhoudt ons er niet van om ook hier op een creatieve manier verbonden te blijven (het sturen van een kaart, telefonisch contact, boodschappen voor de deur bezorgen, enz.).

 

 • Eredienst

  Naar aanleiding van de berichtgeving omtrent het coronavirus is besloten dat er in de maand maart geen erediensten plaats zullen vinden. 

 • Adres

  Van Adrichemstraat 277
  2614 BP Delft

  Route
 • Verhuur

  Wilt u deze locatie huren? Neem contact met ons op voor mogelijkheden en prijzen. 

  Stuur een e-mail

Contactpersonen