Gemeenschap Delft

Zingeving en geluk

Vijf generaties enthousiaste en betrokken mensen vormen in Delft de gemeenschap van het Apostolisch Genootschap. Wij werken aan een veilige omgeving waarin we samen kunnen zoeken naar antwoorden op levensvragen. Daartoe ontmoeten we elkaar in betekenisvolle en verdiepende samenkomsten die ons inspireren bij te dragen aan een mooiere wereld. We staan dan ook van harte open voor alle mensen die verlangen naar zingeving, en zoeken naar handvatten om in de samenleving gelukkig te zijn.

Dit doen wij

We zijn mensen die elkaar graag ontmoeten bij zinvolle en gezellige activiteiten. Activiteiten binnen de gemeenschap zijn bijvoorbeeld zangkoren voor verschillende leeftijden, jeugdkringen, de erediensten op zondagochtend, speciale feestdagen, et cetera. Onze betrokkenheid betreft niet alleen elkaar, maar ook de maatschappij en de wereld waarin wij leven. Zo zijn wij actief lid van het Platform voor Levensbeschouwing en Religie Delft en werken hard mee aan het bouwen van bruggen tussen de inwoners van Delft.  

Wij willen een plek zijn waar het gevoel kan ontstaan steeds weer in liefde te willen werken aan een wereld van menswaardigheid. Een plaats waar eenieder, zonder uitzondering, zich welkom voelt en het goed toeven is te midden van een woelige wereld.

Coronavirus en onze samenkomsten

Dagelijks bezinnen we ons met een speciaal team op de maatregelen die we moeten treffen in verband met het Coronavirus. We volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM en de veiligheidsregio’s. Momenteel  wordt onderzocht op welke manier wij de erediensten gaan verzorgen. Vooralsnog zijn onze eredienst digitaal. U bent van harte welkom bij onze digitale diensten op zondagmorgen om 10.00 uur. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij: Adrie Zeer azeer@apgen.nl

 

 

 • Eredienst

  Naar aanleiding van de berichtgeving omtrent het coronavirus is besloten dat er deze periode geen erediensten plaats zullen vinden. U bent van harte welkom bij onze digitale diensten op zondagmorgen om 10.00 uur. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij:

  Adrie Zeer azeer@apgen.nl

 • Adres

  Van Adrichemstraat 277
  2614 BP Delft

  Route
 • Verhuur

  Wilt u deze locatie huren? Neem contact met ons op voor mogelijkheden en prijzen. In verband met de Corona maatregelen verhuren wij niet aan koren en orkesten. 

  Stuur een e-mail

Contactpersonen