Onze activiteiten

Erediensten

Wekelijks op zondagochtend om 10.00uur vindt onze eredienst plaats. Lees meer over onze erediensten.
Op een aantal momenten in het jaar heeft deze eredienst een andere invulling, zoals een gespreksvorm, of een thema met een speciale spreker met kennis over het onderwerp.
De kern blijft echter altijd het zelfde: hernieuwde inspiratie putten uit de ontmoeting, het gesproken woord en de muziek, (op)nieuw beginnen met het werken aan een menswaardige wereld.

Ook naast de reguliere erediensten gaan we regelmatig in het jaar in “gesprek op zondag”, voor mensen die de voorkeur hebben om met meer interactie in gesprek samen diepgang te zoeken.

Muziekcultuur

Zang en muziek is een belangrijk onderdeel van onze bijeenkomsten en cultuur. Gedurende de week komen wij – veelal ‘s avonds – samen voor repetities van onze koren. Deze koren staan open voor eenieder die wil meewerken aan muzikale ondersteuning van onze bijeenkomsten.

We komen samen met onze jeugd om ze in hun beleefwereld en levensfasen aandacht te schenken en te ondersteunen bij hun levensvragen. Lees hier meer over jeugdverzorging.

Kerstviering

Jaarlijks op kerstavond beleven we onze Kerstwijding, waar sprekers, begeleid met zang, muziek, gedichten, beeld en geluid terugblikken op religieuze thema’s en actualiteiten van het afgelopen jaar. Deze avond is een open bijeenkomst, je bent van harte welkom. Lees hier meer over onze kerstviering.

Thema ontmoetingen

We zijn gastheer en deelnemer van de themaontmoetingen van het Apostolisch Genootschap. Tijdens de themaontmoetingen van het Apostolisch Genootschap ga je met afwisselende oefeningen aan de slag en met anderen in gesprek. Je zoekt naar je eigen antwoorden op levensvragen. Want wat de vraag ook is, vaak vind je het antwoord in jezelf.

Lees hier meer over de themaontmoetingen op onze informatiepagina over de thema ontoetingen en op de website van Vind Het Antwoord In Jezelf.

Heb je vragen? Stel ze gerust via deventer@apgen.nl, of via het contactformulier in het navigatiemenu.

Terug naar introductie