APOSTOLISCH GENOOTSCHAP AMSTELVEEN

EEN PLAATS VOOR RELIGIEUS-HUMANISTISCHE ZINGEVING

Religieus omdat we de schepping ervaren als een niet te bevatten mysterie wat ons overstijgt en ontroert. Dit noemen wij God om ruimte te maken voor het onzegbare.

Humanistisch omdat we geloven dat deze scheppingskracht waaruit alles ontstaan is, ook in mensen werkzaam is en tot uitdrukking kan komen in liefdevol handelen. Dit willen wij uitdrukken in compassie, duurzaamheid en solidariteit.

Klik hier om te zien wat ons daartoe in beweging brengt

Wij stellen ons gebouw graag open voor activiteiten waar de samenleving mooier van wordt. Bijvoorbeeld voor Stadsdorp Elsrijk
Klik hier voor informatie over Stadsdorp Elsrijk .

 • Eredienst

  Elke 1e, 3e,  en 4e  zondag van de maand zijn er samenkomsten in het gebouw aan de Graaf Aelbrechtlaan. Deze samenkomsten beginnen om 09.30uur. Op de 1e zondagen van de even maanden komen we samen in gebouw van het Apostolisch Genootschap in Amsterdam-Slotervaart (zie “Locaties”).

  Wilt u een samenkomst online (Youtube-link) bijwonen?
  Stuur dan een berichtje naar één van de voorgangers.”

  Tijdens samenkomsten kan er live uitgezonden worden en/of kunnen er foto- en filmopnames worden gemaakt
 • Adres

  Graaf Aelbrechtlaan 140
  1181 SZ Amstelveen

  Route
 • Verhuur

  De diverse ruimtes van deze locatie zijn structureel verhuurd aan de Stichting Stadsdorp Elsrijk voor volledig, dan wel medegebruik. Het is daarom in principe niet mogelijk ruimte te huren. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Carel Brugman, tel. nr. (06) 52 01 79 38 e-mail adres carelbrugman.cf@gmail.com