Gemeenschap Nijmegen

Zingeving en inspiratie

De gemeenschap Nijmegen wordt gevormd door een groep van ongeveer 180 personen, waarin alle generaties vertegenwoordigd zijn. Hoewel we stuk voor stuk van elkaar verschillen, vinden we elkaar in een gemeenschappelijk ideaal. We werken namelijk graag aan een menswaardige wereld door liefdevol in het leven te staan. De bemoediging en inspiratie hiervoor vinden we in de vele ontmoetingen met elkaar en tijdens momenten van bezinning. We willen mensen zijn uit wie oprechte liefde te ervaren is en als dit ons eens niet lukt, nemen we ons voor om het opnieuw te worden. Dit is waardoor we betekenis aan ons leven kunnen geven.

Kom kennismaken en voel je welkom

Eenieder van goede wil die op zoek is naar zingeving, is van harte welkom tijdens onze erediensten op zondagochtend. Als je er om 9.15 uur bent, kun je eerst even heerlijk luisteren naar ons zangkoor, dat eigentijdse liederen ten gehore brengt. Op de eerste zondag van de maand zingen ook kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. Om 9.30 uur begint de eredienst, die wordt verzorgd door een van de geestelijk verzorgers uit de gemeenschap of uit het district. De dienst duurt ongeveer vijf kwartier.

Doordeweeks zijn er ook verschillende ontmoetingen georganiseerd. Voor jongemensen zijn er ontmoetingen op de vrijdagavond. Ons gemengde zangkoor is toegankelijk voor iedereen vanaf (ongeveer) 16 jaar. Onze maatschappelijke betrokkenheid uit zich ook in de ondersteuning van de Kleurfabriek binnen het Asielzoekerscentrum Nijmegen (Facebook: Kleurfabriek Nijmegen) en de stichting WereldWijd voor Kinderen (www.wwvk.nl).       

En dan nog dit ….

Omdat je overal tijd kunt vinden om stil te staan bij levensvragen en omdat hiervoor geen standaardantwoorden zijn en omdat we denken dat je antwoorden in jezelf kunt vinden en omdat je samen met anderen tot andere inzichten komt… willen we in het komende jaar verdiepingsavonden organiseren, de zogeheten ontmoetingen voor praktische levenswijsheid. Heb je zingevingsvragen met betrekking tot opvoeding, je zelfontwikkeling, de relatie met je partner of na het verlies van een dierbare of relatie, kijk dan eens op de website www.apgen.nl of op www.iederal.nl.   

De gemeenschap ervaren wij als een herberg. Je bent er welkom, je kunt er vertragen, je mag nadenken over hoe je zin kunt geven aan je leven, je ziel voeden en tot nieuwe voornemens komen. Ook is het een plaats waar wij elkaar in meer of mindere mate kennen en waar lief en leed gedeeld worden.

Wij zetten ons er van harte voor in om zo’n plek te blijven vormen, vieringen te verzorgen en met alle gemeenschapsleden het leven te vieren. meer weten....., stuur dan een e-mail naar nijmegen@apgen.nl 

 

Programma rond de kerstdagen

 • Samenkomsten

  1e en 3e zondag
  eredienst in ons gebouw.

  2e zondag
  online bijeenkomsten.

  4e zondag
  met elkaar in gesprek

  5e zondag
  regionale bijeenkomst

  Tijdens samenkomsten kan er live uitgezonden worden en/of kunnen er foto- en filmopnames worden gemaakt
 • Adres

  Opaalstraat 4
  6534 XP Nijmegen

  Route
 • Geestelijk verzorgers

  Wil je contact met een geestelijk verzorger? Stuur dan een e-mail naar:

  gv-nijmegen@apgen.nl

   

  Verhuur

  Heb je interesse en wil je meer weten over de mogelijkheden en voorwaarden van huren? Stuur dan een e-mail naar:

  nijmegen@apgen.nl

   

Te doen in de gemeenschap Nijmegen

Meer activiteiten