Geschiedenis van het Apostolisch Genootschap in Apeldoorn

HET APOSTOLISCHE WERK IN APELDOORN

Broeder Hendrik Groenier met vrouw en dochter namen op donderdag, 5 mei 1904 afscheid van de gemeente Amsterdam-1 (Overtoom) van de "Hersteld Apostolische Zendinggemeenten in de Eenheid der Apostelen in Nederland".De dienst werd verzorgd door opziener S.J. de Vries die bij dit afscheid tegen broeder Groenier zei:
'U hebt nooit tijd gehad om wat voor den Apostelarbeid te doen, maar nu u dat wel zult hebben, draag ik u op, in Apeldoorn een gemeente te stichten. Daartoe leg ik op u het Onderdiakenambt'.

Met die bijzondere opdracht arriveerde de familie Groenier op 7 mei in hun nieuwe huis en op 8 mei 1904 werd in hun huiskamer de eerste Eredienst gehouden, waarbij nog een viertal mensen aanwezig waren.

Het Apostolische Werk in Apeldoorn was begonnen. Lees meer over de:

Geschiedenis.pdf