Vanaf 1 juli starten we voorzichtig weer met erediensten en andere samenkomsten. Daarbij houden we rekening met de coronamaatregelen. Voor meer informatie zie apgen.nl/coronavirus.

Gemeenschap Nieuwe Waterweg

Onze gemeenschap

De gemeenschap Nieuwe Waterweg van het Apostolisch Genootschap is een betrokken gemeenschap. Wij steunen elkaar bij het vinden van onze eigen weg in het leven en vinden het belangrijk om het leven samen te vieren. De wekelijkse erediensten bieden momenten van rust en overdenking. We willen liefdevol bijdragen aan een menswaardiger wereld en betrekken daarin onze jongeren.

Onze gemeenschap bestaat uit ruim 300 leden, die woonachtig zijn in de regio Nieuwe Waterweg. Vanuit de betrokkenheid bij onze omgeving zoeken wij bewust de dialoog met mensen van verschillende levensbeschouwingen en culturele achtergronden. Ons gebouw in Schiedam stellen we open voor activiteiten waar de samenleving mooier van wordt.

Wekelijks bestaat de gelegenheid de eredienst of jeugdsamenkomsten te bezoeken. Plaatselijk worden diverse activiteiten ondersteund: wij zijn lid van de Raad van Kerken Schiedam, betrokken bij het oecumenisch overleg Schiedam-Noord, week van de dialoog in Vlaardingen, gast aan tafel, Vredesweek en Kom in de Kerk. 

Onze koren zingen in verzorgings- en ziekenhuizen en bij speciale gelegenheden. In ons district repeteert een Jeugdkoor tweewekelijks in ons gebouw. Dit jeugdkoor is  regelmatig te beluisteren bij landelijke activiteiten, zowel binnen als buiten het Apostolisch Genootschap.

Loop op zondagmorgen gerust binnen. De eredienst begint om half tien. Je bent hartelijk welkom.

Vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus is er tot en met augustus geen erediensten op zondag.
Voor andere bijeenkomsten wordt per activiteit bekeken wat de mogelijkheden zijn. 

In de maanden juli en augustus zijn er 4 gespreksmomenten

Voor deze gespreksmomenten moet men zichwel inschrijven. Door de 1.5 mtr regel is er een beperkte ruimte beschikbaar. 

Rechts van deze pagina "gespreksmomenten"

 

 

 

 

 

 • Eredienst

  Elke zondag
  Vanaf 09:30 uur

 • Adres

  Lindeijerstraat 5
  3121 JB Schiedam

  Route
 • Huren

  Het verhuur van zalen is mogelijk, indien dit niet strijdig is met de doelstelling van het Apostolisch Genootschap.

  Voor informatie en tarieven kunt u per mail contact opnemen met onze coördinator beheer.

Contact