Delft

Vijf generaties enthousiaste en betrokken mensen vormen in Delft de gemeenschap van het Apostolisch Genootschap. Wij werken aan een veilige omgeving waarin we samen kunnen zoeken naar antwoorden op levensvragen. Daartoe ontmoeten we elkaar in betekenisvolle en verdiepende samenkomsten die ons inspireren bij te dragen aan een mooiere wereld. We staan dan ook van harte open voor alle mensen die verlangen naar zingeving, en zoeken naar handvatten om in de samenleving gelukkig te zijn.

Voorganger

Ernest Prooy

Wij willen een plek zijn waar het gevoel kan ontstaan steeds weer in liefde te willen werken aan een wereld van menswaardigheid. Een plaats waar eenieder, zonder uitzondering, zich welkom voelt en het goed toeven is te midden van een woelige wereld.

Stuur mij een e-mail

Dit doen wij:

We zijn mensen die elkaar graag ontmoeten bij zinvolle en gezellige activiteiten. Activiteiten binnen de gemeenschap zijn bijvoorbeeld zangkoren voor verschillende leeftijden, jeugdkringen, de erediensten op zondagochtend, speciale feestdagen, et cetera. Onze betrokkenheid betreft niet alleen elkaar, maar ook de maatschappij en de wereld waarin wij leven. Zo zijn wij actief lid van het Platform voor Levensbeschouwing en Religie Delft en werken hard mee aan het bouwen van bruggen tussen de inwoners van Delft. 

Contact

Delft
Van Adrichemstraat 277
2614 BP Delft
delft@apgen.nl

Eredienst

In de zomermaanden is er een gezamenlijke eredienst met Den Haag en Zoetermeer.

  • 15 juli in Delft
  • 19 augustus in Delft

Aanvang om 09.30 uur.

Op 22 juli en 5 augustus zijn er GEEN erediensten in Delft.

Verhuur

Vraag naar de mogelijkheden via delft@apgen.nl.