Delft

Vijf generaties enthousiaste en betrokken mensen vormen in Delft de gemeenschap van het Apostolisch Genootschap. Wij werken aan een veilige omgeving waarin we samen kunnen zoeken naar antwoorden op levensvragen. Daartoe ontmoeten we elkaar in betekenisvolle en verdiepende samenkomsten die ons inspireren bij te dragen aan een mooiere wereld. We staan dan ook van harte open voor alle mensen die verlangen naar zingeving, en zoeken naar handvatten om in de samenleving gelukkig te zijn.

Voorganger

Ernest Prooy

Wij willen een plek zijn waar het gevoel kan ontstaan steeds weer in liefde te willen werken aan een wereld van menswaardigheid. Een plaats waar eenieder, zonder uitzondering, zich welkom voelt en het goed toeven is te midden van een woelige wereld.

Stuur mij een e-mail

Dit doen wij:

We zijn mensen die elkaar graag ontmoeten bij zinvolle en gezellige activiteiten. Activiteiten binnen de gemeenschap zijn bijvoorbeeld zangkoren voor verschillende leeftijden, jeugdkringen, de erediensten op zondagochtend, speciale feestdagen, et cetera. Onze betrokkenheid betreft niet alleen elkaar, maar ook de maatschappij en de wereld waarin wij leven. Zo zijn wij actief lid van het Platform voor Levensbeschouwing en Religie Delft en werken hard mee aan het bouwen van bruggen tussen de inwoners van Delft. 

Manifest:

Delft, stad van verbinding

Delft is een stad van en voor velen. In alle eeuwen hebben mensen in Delft hun thuis gevonden, ongeacht nationaliteit of identiteit. Huidskleur, geslacht of (on-)geloof, ze waren niet bepalend om Delftenaar te kunnen zijn. 

Middenin onze stad staat het standbeeld van Hugo de Groot, in 1583 geboren in Delft. Hugo de Groot wordt gezien als de grondlegger van het internationale volkenrecht. Dreigt er een schending van vrede en veiligheid, dan valt men terug op zijn gedachten. Wij mensen zijn in staat om voor een rechtvaardige samenleving te kunnen zorgen mede dankzij zijn ideeën. 

 Op 15 maart zijn er verkiezingen. Wij roepen onze politici op: 

  • te staan voor een inclusieve samenleving, waar niemand buitengesloten wordt om wie hij of zij is, waarin alle mensen die recht hebben op het burgerschap, een volwaardige plek hebben
  • met kracht en waardigheid de rechtstaat en de democratie, de basis van onze vrijheid, te verdedigen
  • mildheid en compassie te tonen met allen die dat nodig hebben. Ieder mens heeft recht op een humane behandeling 

Wij doen een beroep op onze medeburgers om op 15 maart net als wij deze fundamentele waarden van gelijkwaardigheid, vrijheid en solidariteit de boventoon te laten voeren bij de keuze. 

Mensen van vele achtergronden hebben al eeuwenlang in Delft gewoond. Samen zijn we deze stad. Wij horen er allemaal bij, bij het Delft en het Nederland van Hugo de Groot en vele anderen die vóór ons en voor óns aan deze waarden hebben gebouwd. 


George Gelauff, platform Bruggen Bouwen Delft 

Ria Pool Meeuwsen, DelftseBuur 

Mehmet Taskir, Sultan Ahmet Moskee 

Mimoun Outmany, Al-Ansaar Moskee 

Monique Toonen, Dag van de Dialoog Delft 

Wilma Broeseliske, Delftse Uitdaging

 Leo Nijenhuis, Humanistisch Verbond, afdeling Delft 

Nina Bogerd, Delft MaMa 

Willem Overgaag, Stichting Gezinshereniging Vluchtelingen Delft 

Michel Fleur, Delftse Werkgroep Homoseksualiteit 

Waltraut Stroh, International Student Chaplaincy Delft 

Jasper van der Kooij, Raad van Kerken Delft

Klik op deze link voor meer informatie


Contact

Delft
Van Adrichemstraat 277
2614 BP Delft
delft@apgen.nl

Eredienst

Zondagmorgen 9:30

Verhuur

Vraag naar de mogelijkheden via delft@apgen.nl.