Gemeenschap Nijkerkerveen

Ontmoeten en inspireren

De gemeenschap Nijkerkerveen van het Apostolisch Genootschap is een levendige groep van ruim 100 mensen die elkaar ontmoeten en inspireren, met de bedoeling een bijdrage te leveren aan een menswaardige wereld. Hiervoor is ieder persoonlijk verantwoordelijk, evenals de gemeenschap als geheel. Nijkerkerveen is veelzijdig in muziek, zang en gesprek. Er is aandacht voor religieus gevoel en er is gelegenheid tot verdieping in en overleg over levensvragen. Ook maken activiteiten buiten de gemeenschap het mogelijk anderen nader te leren kennen. Men leeft met elkaar mee in goede en in mindere tijden. De eredienst op zondagmorgen is openbaar en belangstellenden zijn van harte welkom.

Dit doen wij:

 • Op de 1e en 3e zondag van de maand is er om 10.00 uur eredienst met vaste liturgie. Voor kinderen van 0 – 6 jaar is er opvang.
 • Op de 2e zondag van de maand is er een online landelijke eredienst, te volgen via het landelijke youtubekanaal.
 • Op de 4e, en eventueel 5e, zondag van de maand is er een themabijeenkomst.
 • Op maandagavond in de oneven weken komt een groep dames (dreamgirls) bij elkaar om droomdekentjes te maken voor zieke kinderen of kinderen in bijzondere omstandigheden. Er zijn dames die pannels borduren, dames die dekentjes breien of haken en dames die de pannels op de naaimachine voorzien van een achterkant.
  Wij komen samen van 19.30 uur tot 21.30 uur.
  Onder het genot van een kopje koffie/thee is het ook een avond om elkaar weer te ontmoeten en nieuwtjes uit te wisselen.
  Wilt u eens komen kijken hoe zo’n dekentje er uit ziet en/of wilt u ook eens een dekentje maken, u bent altijd hartelijk welkom. Een afspraak maken kan maar u kunt ook die maandagavond binnenlopen.
  Voor informatie kunt u contact opnemen met Corry de Goede-van den Akker, telefoon 06 147 99 253 of via de mail chdegoede@xs4all.nl
 • Het zangkoor zingt in de eredienst en repeteert om de week ook op maandagavond van 20.00 - 21.30 uur. 
 • Op vrijdagavond vinden jeugdactiviteiten plaats voor kinderen vanaf 6 jaar, in samenwerking met de gemeenschappen Baarn en Harderwijk. De verzorging van jongeren gebeurt in grote mate met behulp van moderne communicatiemiddelen.
 • De Stichting Eigen Kracht Centrale houdt haar conferenties in het gebouw.
 • Wij nemen deel aan het plaatselijke Overlegorgaan Kerken.

Geschiedenis:

De gemeenschap Nijkerkerveen ontstaat op 5 november 1944. De apostolischen tussen Hoevelaken en Nijkerk vallen oorspronkelijk onder Amersfoort. De diensten daar kunnen door oorlogsomstandigheden niet meer worden bijgewoond, zodat er plaatselijk wordt verzorgd in een boerderij in het dorp Nijkerkerveen. Dit wordt naderhand vanuit Amersfoort ondersteund. Nijkerkerveen ontwikkelt zich verder tot een zelfstandige regiogemeenschap. De leden komen uit Nijkerk, Hoevelaken, Amersfoort en soms van elders. Op 5 november 2019 wordt het 75-jarig bestaan gevierd. Eén hoogtepunt is dat zij in 1991 als eerste in Nederland een vrouwelijke voorganger krijgt. De gemeenschap heeft een eigen karakter: het zich vestigen in het verzorgingsgebied van leden vanuit andere delen van Nederland, met een variëteit aan achtergrond en opleiding, draagt bij aan interne groei. In het kader van het religieus-humanistische karakter van het Apostolisch Genootschap wordt op dit moment gezocht naar nieuwe vormen van eredienst. De gemeenschap Nijkerkerveen heeft nu twee vrouwelijke voorgangers.

Wat wij geloven:

De schepping ervaren we als een niet te bevatten mysterie, dat ons met ontzag vervult. We beseffen dat alle leven een eindig deel is van een oneindig, ondeelbaar geheel.

Omdat we geloven dat alle leven uit één oorsprong voortkomt, willen we elk mens als gelijkwaardig zien en steeds weer zoeken naar wat ons verbindt. We geloven dat de  macht waaruit alles ontstaan is, ook in mensen werkzaam is en tot uitdrukking kan komen in liefdevol handelen. Vanuit dat besef willen we zin aan ons leven geven.

Als we het woord ‘God’ gebruiken, doen we dat om een naam te geven aan dat wat ons overstijgt en ontroert om zo, binnen de menselijke werkelijkheid, ruimte te maken voor het onzegbare.

Wij ontlenen vertrouwen aan het vermogen om in alle levensomstandigheden een liefdevol mens te zijn of opnieuw te worden. Dat vertrouwen geeft ons moed in het eigen leven waarden als compassie, duurzaamheid en solidariteit beleefbaar te maken.

We voelen de verantwoordelijkheid om te kiezen voor deze waarden en willen in liefde werken aan een menswaardige wereld. Apostolisch-zijn is geloven en werken. Het geeft zin aan ons bestaan en draagt bij aan ons levensgeluk.

Het licht van de liefde willen we koesteren en van generatie op generatie overdragen.

 

Stuur voor contact of verdere informatie een e-mail naar één van de hieronder vermelde email-adressen.

 • Eredienst

  Op zondag (behalve 2e zondag van de maand)

  Inloop vanaf 9:45 uur

   

  Tijdens samenkomsten kan er live uitgezonden worden en/of kunnen er foto- en filmopnames worden gemaakt
 • Adres

  Schoolstraat 12
  3864 MG Nijkerkerveen

  Route
 • Verhuur

  Wilt u deze locatie huren? Neem contact met ons op voor mogelijkheden en prijzen.

  Stuur een e-mail

Middelpunten gemeenschap