5 november bestaat de gemeenschap 75 jaar. De werkgroep is al druk bezig met de voorbereidingen om dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Wij gaan dit plaatselijk vieren en natuurlijk kan een reünie daarbij niet ontbreken:

17 november
Reu
̈nie 14.30 – 17.00 uur
Uitgenodigd worden allen die tot de gemeenschap Nijkerkerveen behoren of behoord hebben.

Voor vragen, ideeën kunt u terecht bij zr. Eef den Otter via de mail: 75jaarNijkerkerveen@apgen.nl of telefonisch 06 45 44 29 01.