‘Je hoeft geen halve wereldredder te zijn’

Florian René Blom (28) uit de gemeenschap Alkmaar Florian Wat bezielt ons.jpgstudeerde Engels en is vertaler van het ledenblad van het Apostolisch Genootschap (De Stroom/The Current) en van delen van het boek Leven in liefde. Ook vlogt hij op Facebook namens het genootschapVorig jaar wilde ik juist wat minder ‘apgen-dingen’ gaan doen, maar dat is niet gelukt. Het apostolische is gewoon met mij verweven. Ik ben ook zeker blij om apostolisch te zijn, maar ervaar de laatste tijd ook wat negatieve kanten van onze positieve idealen. Zo kun je als apostool het idee hebben dat je een halve wereldredder moet zijn en altijd een stap extra moet doenmeer dan het gewone. Ik vergeet daardoor weleens dat ik misschien al genoeg doe, en bén. Een hardnekkig doorvragende coach liet mij inzien dat ik zelf mag bepalen of ik genoeg heb gedaan. Dat bracht me verder. En dat is precies wat ik graag wil met de filmpjes die ik nu voor het genootschap maak: de kijkers stimuleren een stap verder te denken.