Opinie

Apostolisch Genootschap heeft in mei 2021 een nieuw opinieplatform gelanceerd: meningvoldoen.nl. Opinieartikelen verschijnen voortaan op deze nieuwe website. Eerder verschenen artikelen zijn overgezet.

Ga naar meningvoldoen.nl »

Waarom opiniemaken?

Het Apostolisch Genootschap wil mensen inspireren positief, bewust en liefdevol te leven. Met onze opinie, vanuit belangrijke waarden als verbondenheid, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid, willen we hieraan bijdragen. Om zo met steeds meer mensen te werken aan een samenleving met meer compassie, solidariteit en duurzaamheid.