Vanaf 1 juli starten we voorzichtig weer met erediensten en andere samenkomsten. Daarbij houden we rekening met de coronamaatregelen. Voor meer informatie zie apgen.nl/coronavirus.

Maatschappelijke betrokkenheid

Apostolisch Genootschap steunt:

Voor ouders en opvoeders hebben we samen met de Vrijzinnigen Nederland, de Doopsgezinden en de VVP de website Zin in opvoeding opgezet.