Vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus zijn er tot en met 1 juni geen erediensten en andere bijeenkomsten. Voor meer informatie zie apgen.nl/coronavirus.

Maatschappelijke betrokkenheid

Apostolisch Genootschap steunt:

Voor ouders en opvoeders hebben we samen met de Vrijzinnigen Nederland, de Doopsgezinden en de VVP de website Zin in opvoeding opgezet.