‘Een conflict is ook verbinding; samen kijk je hoe je beiden tot je recht kunt komen’

Hij omschrijft zichzelf als introvert, toch voert George Gelauff (66) gesprekken met heel verschillende mensen. Via de apostolische gemeenschap in zijn woonplaats Delft zet hij zich al jaren in voor verbinding en sociale cohesie.

“Rond 2009 wilden we ‘de luiken opengooien’ in het genootschap, op hetzelfde moment besloot de Raad van Kerken Delft om meer verbinding te zoeken met niet-christelijke groepen. Samen met twee anderen begon ik toen het Platform Levensbeschouwing en Religie Delft. We stuurden brieven naar joodse mensen, islamitische, leden van het Humanistisch Verbond, aanhangers van het soefisme en vrijmetselaars. Onze boodschap was: laten we een verbindend platform oprichten.

Persoonlijke dingen
Het platform bood de mogelijkheid om van mens tot mens met elkaar te praten. Je kwam in gesprek met mensen die je nog nooit had gezien, toch had je het al snel over persoonlijke dingen. Het bleek verrijkend te zijn om te horen waar een ander zich mee bezighoudt.

Charlie Hebdo
Een jaar of vijf later heerste er angst en spanning in onze stad, door de gebeurtenissen in Parijs (de aanslag op Charlie Hebdo, red.) en andere steden. Vanuit het platform zochten we elkaar op en organiseerden gesprekken tussen mensen uit Delft over de islam en verbinding. Het platform groeide uit tot een initiatief om meer sociale cohesie te creëren, onder de naam Delftse Bruggen.

Conflict is ook verbinding
Om samen te leven, moet er een bepaald respect zijn voor elkaar. Je hoeft niet elke dag met elkaar koffie te drinken, maar verbinding is wel belangrijk. Een conflict is ook verbinding; samen kijk je hoe je beiden tot je recht kunt komen. Ik vind het interessant om hierover na te denken, en met anderen van gedachten te wisselen.

Drive voor diepgang
Apostolisch-zijn betekent ook naar buiten toe concreet iets doen: practice what you preach. Al ben ik behoorlijk introvert, ik wil me met mensen verbinden. Dat gaat me niet altijd makkelijk af, maar ik heb een drive om dieper te kijken dan het oppervlakkige. Je moet uit je eigen comfortzone durven treden, jezelf openstellen en je niet laten afschrikken door dingen die niet passen bij wat je gewend bent.

Niet omvallen
Vanuit mijn perspectief helpt het als je beschikt over een beetje eigenwijsheid. De ander mag vertellen wat hij of zij vindt, maar dat betekent niet dat jij daar meteen van omvalt. Het is zo bijzonder om mensen te ontmoeten die anders zijn dan jijzelf. Ik ben vastbesloten om op deze manier mijn steentje te blijven bijdragen.”

Tekst: Florian Blom
Fotografie: Pieter Eikelboom