‘Ik wil mensen uitnodigen om samen een vredesmaaltijd te delen’

Theo Reinink (73) uit Meppel zet zich in om de dialoog over vrede en vrijheid tot stand te brengen, tussen alle generaties. Verbinding tussen mensen ontstaat volgens hem in gesprekken.

“De drang om mensen bij elkaar te brengen voel ik al zeventig jaar. Namens het Apostolisch Genootschap zit ik dan ook in allerlei samenwerkingsverbanden, met culturele instellingen, platformen en een scholengemeenschap. Vier jaar geleden, toen Meppel 75 jaar vrijheid vierde, ben ik samen met RTV Meppel in drie documentaires gaan vastleggen wat mensen in de oorlog hebben meegemaakt. Daar heb ik ook scholen bij betrokken. Het project was zo’n groot succes dat ik sindsdien elk jaar meehelp om iets in de Vredesweek te organiseren. En niet ik alleen, hè: we doen het samen! Het genootschap, de scholen, en ook de moskee en andere kerken.

Hoe dichtbij is oorlog?
Je kan vrede alleen op je eigen vierkante meter brengen; ik heb geen invloed op de oorlog in Oekraïne. Ik wil hier over vrede en vrijheid in gesprek gaan, mensen uitnodigen om samen een vredesmaaltijd te delen. En de jonge generaties erbij betrekken, want daar zitten de leiders van de toekomst! Maar omdat zij geen oorlog hebben meegemaakt, zijn de wereldoorlogen heel ver weg voor ze. Daarom zet ik mij in voor de dialoog tussen generaties. 

Verbeeldingskracht
Zeker in het begin was dat niet makkelijk. Ik stuitte op weerstand, van mensen die er geen tijd in wilden steken of dachten dat het niet zou slagen. Om mensen mee te krijgen was verbeeldingskracht nodig. Zelf zie ik het altijd al helemaal voor me wanneer ik een idee heb, maar ik moest dat droombeeld ook overbrengen op anderen om ze enthousiast te maken. Toen dat eenmaal lukte, werd het ieder jaar makkelijker om de samenwerking tot stand te brengen.

Die meneer van de vrijheid
Ik ben niet iemand die snel opgeeft, denkend dat iemand anders het dan oppakt. Want die ander is er niet — anders was het al wel gebeurd. Je moet zelf iets doen in deze wereld. Niet alleen praten, maar echt zijn wat je zegt. Dat geeft mij genoegen. En uiteraard is het fantastisch wanneer ik dan aan een klas scholieren wordt voorgesteld als ‘die meneer van de vrijheid’.
Oliebollen bakken voor oudejaarsavond is een traditie. Bijna iedereen doet het. Nou, ik stel voor om een nieuwe traditie te beginnen: op 5 mei een vredesmaaltijd organiseren in elk gebouw van het genootschap!”

Tekst: Florian René Blom
Fotografie: privébezit