Terug naar activiteitenoverzicht
14 juni 2024

Godgeletterdheid - geloven als vrijetijdsbesteding

Bussum

Geen godsdienst zonder vrijheid, geen geloven zonder vrije tijd. In de Bijbel staat: 'Houd de sabbat in ere als een heilige dag.' Zelfs God nam na de schepping een vrije dag om na te denken over zijn werk.

Maar de vrije dag is niet alleen een religieus concept. Na lange oorlogen maakten de Griekse stadsstaten in de vijfde eeuw voor Christus tijd vrij voor kunst en wetenschap. Ze noemden dit scholè (waar ons woord school van is afgeleid). Dit betekende niet vakantie houden. De scholè was kwalitatieve en creatieve tijd, voor de letteren en de kunsten.

Onmisbare voorwaarde

Voor zelfbezinning en voor de zorg voor het zelf is de 'niet nuttige tijd' een onmisbare voorwaarde. Michel Foucault zag dit als de basis van menselijke subjectiviteit. Helaas veranderden de Romeinen de scholè in otium, wat meer over nut en discipline ging. De Kerk maakte dit nog strenger met religieuze regels en zondagsheiliging.

Uit verlangen

Vandaag de dag is het aan het vrijzinnige denken om de Griekse geest van scholè opnieuw te omarmen. Geïnspireerd door Erasmus, Petrarca en Montaigne, wordt geloven niet gezien als iets aannemen op gezag, maar allereerst als 'iets tot leven brengen uit verlangen'. Eerder 'god-geletterdheid' dan godgeleerdheid.

Over de spreker

Chris Doude van Troostwijk (1962) is hoogleraar filosofie en filosofische ethiek aan de Luxembourg School of Religion & Society en hoogleraar vrijzinnige en inventieve theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam (Doopsgezind Seminarium). Het eerste deel van een opus magnum bevindt zich in fase van afronding: Vindingrijk geloven. Een handboek voor theologisch zelf-denken.

Deelname is gratis. Iedereen is welkom. Graag opgeven via tijdeman@ziggo.nl met vermelding van fysiek aanwezig / opname achteraf.

Waar en wanneer?

Datum
vrijdag 14 juni 2024
Tijd
14:00 - 16:00 uur
Locatie
Apostolisch Genootschap - Meulenwiekelaan 49, Bussum
Contactpersoon
Rob Tijdeman, tijdeman@ziggo.nl