Haarlem

Haarlem is een levendige gemeenschap, behorend tot het Apostolisch Genootschap. Wij hebben een missie: Vanuit verwondering en het besef dat je er toe doet, samenwerken aan een menswaardige wereld!
Onze 230 leden, waaronder ongeveer 40 jongeren, zetten zich op grond van deze missie in voor allerlei activiteiten. We verdiepen ons in levensvragen, zijn elkaar in (soms moeilijke) levensomstandigheden nabij en vieren zo het leven! Soms uitbundig, soms verstillend. Graag leggen we ook contacten met de wereld om ons heen. Daarom houden we bijvoorbeeld één keer per maand een inzameling voor de voedselbank Haarlem. Je bent van harte welkom om eens van gedachten te wisselen.

Voorganger

Anja Kooreman

Soms ervaar ik het wonder van schepping. Dan besef je dat je deel bent van een groter geheel. Vanuit dat besef wil ik mijn leven een zinvolle invulling geven. Het is heerlijk om daarbij met anderen op te trekken!

Stuur mij een e-mail

A.S. Tuinstra

Momenten van bezinning geven mij de nodige grond onder de voeten om richting te geven aan mijn leven. Mijn betrokkenheid bij en voorgaan in een religieus-humanistische gemeenschap helpt mij deze momenten te vinden. Op zoek naar wat mensen bindt vanuit verwondering voor de allesomvattende levenskracht. De actualiteit van elke dag vraagt om oplossingen en wegen om zinvol samen te gaan.

Stuur mij een e-mail

Dit doen wij:

Onze belangrijkste waarden zijn: verwondering, verbinding, verantwoordelijkheid en een menswaardige wereld.
Deze kernbegrippen zijn bepalend voor de activiteiten die we ondernemen. Verwondering beleven we in onze erediensten en in persoonlijke gesprekken. Verbinding zoeken we in onze gemeenschap, maar ook door deel te nemen aan gezamenlijke activiteiten met andere kerken in Schalkwijk. Verantwoordelijkheid nemen we, vanuit onze missie, op alle plekken waar we in de samenleving functioneren. En ons belangrijkste streven is dat al onze activiteiten bijdragen aan een menswaardige wereld. Door het bieden van een plek voor bezinning en door elkaar aan te sporen vanuit onze waarden te leven!

Contact

Haarlem
Laan van Berlijn 254
2034ST Haarlem
haarlem@apgen.nl

Eredienst

In de zomermaanden is er een gezamenlijke eredienst met Haarlemmermeer en Leiden.

  • 29 juli in Haarlem
  • 5 augustus in Haarlemmermeer
  • 12 augustus in Haarlem
  • 19 augustus in Haarlemmermeer
  • 26 augustus in Haarlem

 Aanvang om 09.30 uur.

Verhuur

Vraag naar de mogelijkheden via haarlem@apgen.nl.