Aardbevingsramp Turkije en Syrië

imagee2b3x.png

De afgelopen twee maanden zijn verschillende gemeenschappen in actie gekomen om geld in te zamelen voor slachtoffers van de aardbevingsramp in Turkije en Syrië. Alle acties tezamen brachten is € 3.271,80 op. Dit bedrag wordt door het bestuur van het genootschap verdubbeld en overgemaakt aan de hulporganisaties. Eerder maakte het genootschap al € 15.000,- over aan PAX en € 15.000,- aan WereldWijd voor Kinderen. 

Overzicht van de verschillende acties bij de gemeenschappen:

Gemeenschap Doetinchem-Velp

Op zondag 12 februari is er een Chinees buffet georganiseerd voor de gemeenschap. Tijdens het buffet is een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de slachtoffers van de aardbeving die een totaalbedrag van € 360 heeft opgeleverd. De bijdrage is overgemaakt met de code ‘overig’ en vermelding donatie WWvK.

Gemeenschap Eemland

Op zondag 19 februari vond lidmaatbevestiging plaats die werd gevierd met koffie en eigengebakken cake/taart. Hiervoor werd een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de slachtoffers van de aardbeving. Een totaalbedrag van € 940 is opgehaald.

Gemeenschap Kennemerland

Op zondag 19 februari heeft de gemeenschap Kennemerland een extra liefdesaanbieding ter hoogte van € 547,50 gebracht voor de slachtoffers van de aardbeving.

Gemeenschap Harderwijk

Ten behoeve van WWvK worden regelmatig acties georganiseerd in de gemeenschap Harderwijk. Op zondag 19 maart organiseerde broeder Jan Huisman een ‘running diner’ die een bedrag heeft opgebracht van € 200. Dit bedrag is direct overgemaakt aan WWvK.

Gemeenschap Eemland

Op zondag 19 maart vond een benefietconcert plaats voor de slachtoffers van de aardbevingsramp met een rijk gevarieerd muzikaal programma van klassieke en populaire muziek. Totale opbrengst: € 1.101,30.

Gemeenschap Nijmegen

Op zondag 26 maart vond een kinderconcert plaats. Zuster Erna Veerman heeft hieraan een inzamelingsactie gekoppeld t.b.v. de slachtoffers van de aardbevingsramp. De opbrengst was € 123.

 

Flipbook

Fliobbdfgd