Gemeenschap Almelo

Een levendige gemeenschap

Wij vormen een levendige en warme gemeenschap met leden van alle leeftijden. Wij streven ernaar om in alle levensomstandigheden een liefdevol mens te zijn. Daarom zetten we ons in voor een meer menswaardige wereld, ieder op onze eigen plaats in de samenleving.

Dit doen wij 

De invulling van de eredienst op zondagochtend wisselt.

De 1e en de 3e zondag van de maand zijn reguliere erediensten, aanvang 9.30 uur.

De 2e zondag van de maand is er een landelijk online-eredienst. Deze is online te volgen en wordt aangekondigd op www.apgen.nl bij Activiteiten.

De 4e en/of 5e zondag wordt plaatselijk of in het district ingevuld en varieert in vorm.

Meer informatie kunt u krijgen via almelo@apgen.nl

In een reguliere eredienst komen we bij elkaar om elkaar te inspireren en bemoedigen. In deze dienst denken we na over de Weekbrief, de wekelijkse inspiratie. De sfeer is ontspannen en er zijn vaste rituelen, maar er is ook veel ruimte voor improvisatie, zang en muziek.

Daarnaast ontmoeten we elkaar bij gespreksavonden of – middagen. En voor onze kinderen en jongeren zijn er verschillende kringen, waar ze zich op een speelse manier verdiepen in zichzelf, elkaar en de wereld. U bent van harte welkom in ons gebouw aan de Reeststraat 2b, of bij een andere bijeenkomst.
Activiteiten zoals het schoonmaken en onderhoud van ons gebouw en de omliggende tuin zijn naast nuttig bezig zijn ook heel gezellig.

Zingen 
We houden erg van zingen. We hebben een gemengd koor. Wilt u meezingen? U bent van harte welkom.

Armoedepact
We zijn partner van het Armoedepact Almelo.

Dodenherdenking
Jaarlijks leggen we tijdens de dodenherdenking op 4 mei, uit naam van ons Genootschap, een krans. Daarmee willen we uitdrukking geven aan het belang dat we hechten aan deze symboliek zodat we niet vergeten welk kostbaar goed vrijheid is en wat daarvoor is opgebracht. Ook denken en hopen we, door hierbij betrokken te zijn, mee te werken aan een beetje betere wereld.

Raad van Kerken
We zijn lid van de  Raad van Kerken in Almelo, omdat we geloven in de “kracht van verbinding”.  Daarom ook doen we enthousiast mee aan het gezamenlijke programma van de Raad. Ook doen we samen met de Raad mee aan de Wereldgebedsdag en activiteiten in de Vredesweek.

Platform voor Religie, Cultuur en Filosofie
Wij zijn mede initiatiefnemer van het “ Platform voor religie, Cultuur en Filosofie, een vrijzinnig- humanistische netwerkorganisatie in Twente en de Achterhoek die activiteiten organiseert op het gebied van kunst, cultuur, filosofie en mens/maatschappij. Wij zijn ons ervan bewust dat heel veel mensen willen werken aan een mooiere wereld. Dit Platform verbindt mensen die dat ook willen. Daar willen we graag een een bijdrage aan leveren.

Walk of Peace
Tijdens de Nationale Vredesweek, dé actieweek voor vrede, laat de Ambassade van Vrede in Almelo zien dat het anders kan door het organiseren van een Walk of Peace. Wij nemen deel aan de Ambassade van Vrede en er wordt vanuit de gemeenschap breed meegedaan met de Walk of Peace. Zowel in de organisatie als bij de loop zelf.

 • Eredienst

  De invulling van de eredienst op zondagochtend wisselt.

  De 1e en de 3e zondag van de maand zijn reguliere erediensten, aanvang 9.30 uur. 

  De 2e zondag van de maand is er een landelijk online-eredienst. Deze is online te volgen en wordt aangekondigd op www.apgen.nl bij Activiteiten.

  De 4e en/of 5e zondag wordt plaatselijk of in het district ingevuld en varieert in vorm.

  Meer informatie kunt u krijgen via almelo@apgen.nl

  Tijdens samenkomsten kan er live uitgezonden worden en/of kunnen er foto- en filmopnames worden gemaakt
 • Adres

  Reeststraat 2 B
  7607 LV Almelo

  Route
 • Verhuur

  Wilt u deze locatie huren? Neem contact met ons op voor mogelijkheden en prijzen.

  Dat kan via een mail naar cbarth@apgen.nl

Contactpersonen

 • M. Sissing

  Voorganger

  Mijn naam is Marcel Sissing en ik mag voorganger zijn van de bloeiende en actieve gemeenschap in Almelo. Ik wil er graag aan werken om deze wereld een stukje mooier te maken. Samen met de mensen om mij heen en de gemeenschap waarin we bij elkaar betrokken zijn in lief en leed.

  msissing@apgen.nl
 • P. Kruger

  Gemeenschapssecretaris

  Mijn naam is Peter Kruger. Als gemeenschapssecretaris kan ik u bij eventuele vragen in contact brengen met de juiste personen. Ook mails die via almelo@apgen.nl binnenkomen worden door mij doorgestuurd naar degenen voor wie de mail bestemd is.

  almelo@apgen.nl