Gemeenschap Almelo

Een levendige gemeenschap

Met ongeveer 140 leden van alle leeftijden vormen wij een levendige en warme gemeenschap. Wij streven ernaar om in alle levensomstandigheden een liefdevol mens te zijn. Daarom zetten we ons in voor een meer menswaardige wereld, ieder op onze eigen plaats in de samenleving.

In verband met de corona crisis zijn er voorlopig geen erediensten in Almelo.

Op zondagmorgen komen we bij elkaar in een eredienst om elkaar te inspireren en bemoedigen. In deze dienst denken we na over de Weekbrief. De sfeer is ontspannen en er zijn vaste rituelen, maar er is ook veel ruimte voor improvisatie, zang en muziek.

Daarnaast ontmoeten we elkaar bij gespreksavonden of – middagen. En voor onze kinderen en jongeren zijn er verschillende kringen, waar ze zich op een speelse manier verdiepen in zichzelf, elkaar en de wereld. U bent van harte welkom in ons gebouw aan de Reeststraat 2b, of bij een andere bijeenkomst.
Activiteiten zoals het schoonmaken en onderhoud van ons gebouw en de omliggende tuin zijn naast nuttig bezig zijn ook heel gezellig.

Dit doen wij 

Zingen 
We houden erg van zingen. We hebben een gemengd koor. Wilt u meezingen? U bent van harte welkom.

Armoedepact
We zijn partner van het Armoedepact Almelo.

Dodenherdenking
Jaarlijks leggen we tijdens de dodenherdenking op 4 mei, uit naam van ons Genootschap, een krans. Daarmee willen we uitdrukking geven aan het belang dat we hechten aan deze symboliek zodat we niet vergeten welk kostbaar goed vrijheid is en wat daarvoor is opgebracht. Ook denken en hopen we, door hierbij betrokken te zijn, mee te werken aan een beetje betere wereld.

Raad van Kerken
We zijn lid van de  Raad van Kerken in Almelo, omdat we geloven in de “kracht van verbinding”.  Daarom ook doen we enthousiast mee aan het gezamenlijke programma van de Raad. Ook doen we samen met de Raad mee aan de Wereldgebedsdag en activiteiten in de Vredesweek.

Platform voor Religie, Cultuur en Filosofie
Wij zijn mede initiatiefnemer van het “ Platform voor religie, Cultuur en Filosofie, een vrijzinnig- humanistische netwerkorganisatie in Twente en de Achterhoek die activiteiten organiseert op het gebied van kunst, cultuur, filosofie en mens/maatschappij. Wij zijn ons ervan bewust dat heel veel mensen willen werken aan een mooiere wereld. Dit Platform verbindt mensen die dat ook willen. Daar willen we graag een een bijdrage aan leveren.

Openluchtdienst
De Openluchtdienst is een initiatief vanuit het Platform Religie, Cultuur en Filosofie. Leden van de Open Oecumenische Gemeente De Bleek en van de gemeenschap Almelo van het Apostolisch Genootschap hebben een aandeel in de Openluchtdienst.
In 2020 is er een Openluchtdienst in samenwerking met de gezamenlijke kerken en levensbeschouwingen in het kader van 75 jaar bevrijding.

Walk of Peace
Tijdens de Nationale Vredesweek, dé actieweek voor vrede, laat de Ambassade van Vrede in Almelo zien dat het anders kan door het organiseren van een Walk of Peace. Wij nemen deel aan de Ambassade van Vrede en er wordt vanuit de gemeenschap breed meegedaan met de Walk of Peace. Zowel in de organisatie als bij de loop zelf.

 • Eredienst

  Elke zondag
  Vanaf 09:30 uur

 • Adres

  Reeststraat 2 B
  7607 LV Almelo

  Route
 • Verhuur

  Wilt u deze locatie huren? Neem contact met ons op voor mogelijkheden en prijzen.

  Stuur een e-mail

Contactpersonen

 • M. Sissing

  Voorganger

  Mijn naam is Marcel Sissing en ik mag voorganger zijn van de bloeiende en actieve gemeenschap in Almelo. Ik wil er graag aan werken om deze wereld een stukje mooier te maken. Samen met de mensen om mij heen en de gemeenschap waarin we bij elkaar betrokken zijn in lief en leed.

  msissing@apgen.nl
 • P. Kruger

  Gemeenschapssecretaris

  Mijn naam is Peter Kruger. Als gemeenschapssecretaris kan ik u bij eventuele vragen in contact brengen met de juiste personen. Ook mails die via almelo@apgen.nl binnenkomen worden door mij doorgestuurd naar degenen voor wie de mail bestemd is.

  almelo@apgen.nl