Gemeenschap Almelo

almelo.jpg

Een levendige gemeenschap

Met ongeveer 140 leden van alle leeftijden vormen wij een levendige en warme gemeenschap. Wij streven ernaar om in alle levensomstandigheden een liefdevol mens te zijn. Daarom zetten we ons in voor een meer menswaardige wereld, ieder op onze eigen plaats in de samenleving.

Op zondagmorgen komen we bij elkaar in een eredienst om elkaar te inspireren en bemoedigen. In deze dienst denken we na over de Weekbrief. De sfeer is ontspannen en er zijn vaste rituelen, maar er is ook veel ruimte voor improvisatie, zang en muziek.

Daarnaast ontmoeten we elkaar bij gespreksavonden of – middagen. En voor onze kinderen en jongeren zijn er verschillende kringen, waar ze zich op een speelse manier verdiepen in zichzelf, elkaar en de wereld. U bent van harte welkom in ons gebouw aan de Reeststraat 2b, of bij een andere bijeenkomst.
Activiteiten zoals het schoonmaken en onderhoud van ons gebouw en de omliggende tuin zijn naast nuttig bezig zijn ook heel gezellig.

Dit doen wij 

Zingen 
We houden erg van zingen. We hebben een gemengd koor. Wilt u meezingen? U bent van harte welkom.

Armoedepact
We zijn partner van het Armoedepact Almelo.

Dodenherdenking
Jaarlijks leggen we tijdens de dodenherdenking op 4 mei, uit naam van ons Genootschap, een krans. Daarmee willen we uitdrukking geven aan het belang dat we hechten aan deze symboliek zodat we niet vergeten welk kostbaar goed vrijheid is en wat daarvoor is opgebracht. Ook denken en hopen we, door hierbij betrokken te zijn, mee te werken aan een beetje betere wereld.

Raad van Kerken
We zijn lid van de  Raad van Kerken in Almelo, omdat we geloven in de “kracht van verbinding”.  Daarom ook doen we enthousiast mee aan het gezamenlijke programma van de Raad. Ook doen we samen met de Raad mee aan de Wereldgebedsdag en activiteiten in de Vredesweek.

Platform voor Religie, Cultuur en Filosofie
Wij zijn mede initiatiefnemer van het “ Platform voor religie, Cultuur en Filosofie, een vrijzinnig- humanistische netwerkorganisatie in Twente en de Achterhoek die activiteiten organiseert op het gebied van kunst, cultuur, filosofie en mens/maatschappij. Wij zijn ons ervan bewust dat heel veel mensen willen werken aan een mooiere wereld. Dit Platform verbindt mensen die dat ook willen. Daar willen we graag een een bijdrage aan leveren.

Kerstconcert
Ieder jaar organiseren we een concert in kerstsfeer. Met deze activiteit willen we gezamenlijk toeleven naar Kerst.

Speelgoed- en boekenmarkt
Het is intussen een traditie geworden en we hebben een goede naam opgebouwd met het houden van een jaarlijkse speelgoed- en boekenmarkt. De opbrengst is voor een goed doel.

 • Eredienst

  Elke zondag
  Vanaf 09:30 uur

 • Adres

  Reeststraat 2 B
  7607 LV Almelo

  Route
 • Verhuur

  Wilt u deze locatie huren? Neem contact met ons op voor mogelijkheden en prijzen.

  Stuur een e-mail

Armoedepact

Wat is het Armoedepact Almelo?
Het Armoedepact verbindt verschillende organisaties die zich bezig houden met het bestrijden van armoede in Almelo.

Wat wil het Armoepact Almelo?
De Almelose organisaties gaan aan de slag met het opzetten, uitvoeren van een gezamenlijk actieprogramma gericht op de voorkoming en bestrijding van armoede. Van kwetsbaar naar weerbaar! Armoede raakt ons allemaal.

Een toelichting
Armoede heeft vele gezichten. Geen geld. Gezondheidsproblemen. Geen of weinig sociale contacten. Allemaal aspecten die veroorzaken dat mensen soms niet mee kunnen doen in onze samenleving. Er wordt al veel gedaan om dat tegen te gaan. Maar het is niet genoeg: er staan nog steeds te veel mensen aan de zijlijn. Daar wil het Armoedepact wat aan doen.

Waarom doen wij mee met het Armoedepact?
Als gemeenschap Almelo zeggen we onder andere: “Contact met de omgeving is belangrijk voor de gemeenschap. De gemeenschap wil wat kunnen betekenen voor de Almelose samenleving. “ En: “Wij staan midden in de samenleving.” Ook het willen bestrijden van armoede past daarin. Wij richten ons meer op de sociale armoede en het geestelijk welzijn van mensen. Wij willen de mogelijkheid tot zingeving bieden.

Bestaande activiteiten die prima passen in de aanpak van het Armoedepact zijn:

 • Voor iedereen vrij toegankelijk kerstconcert;
 • Boeken- en speelgoedmarkt;
 • Speelgoed dat overgebleven is van de boeken en speelgoedmarkt voor mensen die geen cadeaus kunnen kopen voor hun kinderen;
 • Ruimte beschikbaar stellen voor de ‘Eigen Kracht Centrale’;
 • Betrokkenheid bij de Vredesdienst.

Contactpersonen

 • voorganger.jpg M. Sissing

  Voorganger

  Mijn naam is Marcel Sissing en ik mag voorganger zijn van de bloeiende en actieve gemeenschap in Almelo. Ik wil er graag aan werken om deze wereld een stukje mooier te maken. Samen met de mensen om mij heen en de gemeenschap waarin we bij elkaar betrokken zijn in lief en leed.

  m.sissing@home.nl
 • P Kruger.JPG P. Kruger

  Gemeenschapssecretaris

  Mijn naam is Peter Kruger. Als gemeenschapssecretaris kan ik u bij eventuele vragen in contact brengen met de juiste personen. Ook mails die via almelo@apgen.nl binnenkomen worden door mij doorgestuurd naar degenen voor wie de mail bestemd is.

  almelo@apgen.nl