Vanaf 1 juli starten we voorzichtig weer met erediensten en andere samenkomsten. Daarbij houden we rekening met de coronamaatregelen. Voor meer informatie zie apgen.nl/coronavirus.

Lochem (BIC)

Bezielend inspiratie centrum

Het Bezielend Inspiratie Centrum is een locatie van het Apostolisch Genootschap in Lochem, die voor het district Almelo voor zingevingsontmoetingen zoals themagesprekken, jongerenwandelingen en gespreksdiensten wordt gebruikt.