Jaarverslag 2019

Voorwoord

'Meer dan het gewone' doen!

Het Apostolisch Genootschap wil een levensbeschouwing zijn, waar mensen elkaar inspireren tot ‘meer dan het gewone’, tot betekenisvol en in liefde leven. Het is onze missie om relevant te zijn voor een samenleving waar behoefte is aan meer compassie, duurzaamheid en solidariteit. Een missie is weliswaar snel opgeschreven, terwijl je er vervolgens een leven lang werk aan hebt. In plaatselijke gemeenschappen, de 69 locaties in Nederland en vier in het buitenland, oefenen we in vergeven, waarderen en vriend zijn.

Maar ook daarbuiten zijn we actief en creatief, vanuit diezelfde missie en de grondslag van ons geloof, zoals het iederal-programma en het betrokken zijn bij maatschappelijke projecten en opiniering.

Omdat alle activiteiten goede aandacht vragen en mede een beroep doen op de landelijke organisatie en de vele vrijwilligers, werd in 2019 extra nadruk gelegd op hoe activiteiten in te passen in werkzaamheden van het dienstencentrum en onze kostbare vrijwilligers.

Het enthousiasme waarmee deze eerste nieuwe stappen in 2019 zijn gezet is veelbelovend. Kijkend naar de toekomst willen we bijdragen aan het ‘huis van morgen’.

 

 

Bert Wiegman

Bestuurs­voor­zitter Apostolisch Genoot­schap