Jaarverslag 2020

Voorwoord

'Meer dan het gewone' doen!

Het Apostolisch Genootschap wil een levensbeschouwing zijn, waar ‘gewone’ mensen elkaar inspireren tot ‘meer dan het gewone’, tot betekenisvol en in liefde leven. Zich uitend in liefdevol omgaan met jezelf, de ander en met de wereld. Het genootschap wil relevant zijn voor een samenleving waar behoefte is aan meer compassie, duurzaamheid en solidariteit. Deze missie is weliswaar snel opgeschreven, maar je hebt er een leven lang werk aan.

In plaatselijke gemeenschappen - 69 in Nederland en vier in het buitenland - oefenen we in duurzame vriendschap, in vergeven en waarderen. Ook buiten deze gemeenschappen zijn we actief en creatief vanuit diezelfde missie en de grondslag van ons geloof. Dat geldt voor het iederal-programma waarmee we zinzoekers willen inspireren op eigen wijze betekenisvol te leven. Ook zijn we betrokken bij tal van maatschappelijke projecten, zoals sociaal tuinieren en regionale activiteiten. Daarnaast laten we met het publiceren van opiniestukken een verbindend geluid horen. In dit jaarverslag leest u er meer over.

Het achterliggende jaar werden we geconfronteerd met de coronapandemie en werden we beperkt in onze bewegingsvrijheid. Tegelijkertijd kwam er ook veel creativiteit vrij, werden er oplossingen gezocht én gevonden om met elkaar in verbinding te blijven. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Een toekomst waarin we ons ideaal om in liefde te werken aan een menswaardige wereld gedreven zullen blijven uitdragen.

 

 

Bert Wiegman

Bestuurs­voor­zitter Apostolisch Genoot­schap