RAAKt Bijeenkomst: De ander Centraal

We zijn onlosmakelijk verbonden met de ander. De ander doet door zijn aanwezigheid een beroep op mij. Wat verbindt mij eigenlijk aan de ander en hoe neem ik verantwoordelijkheid voor de ander zonder mezelf te verliezen. 

Jan Keij neemt ons op zondag 27 januari op een interactieve manier mee in een denken dat “de ander als uitgangspunt” neemt. Wat houdt dit denken in en wat is de uitwerking in het leven van alledag? Voor mijzelf en voor de ander?

Jan studeerde filosofie tijdens zijn werk als onderwijzer. Hij schrijft boeken, publiceert en geeft cursussen voor leken en werkers in de gezondheidszorg over de filosofie van Levinas.

Datum: 27 januari
Locatie: Azielaan 155, Utrecht
Tijd: Inloop vanaf 09:30, start 10:00 tot ongeveer 11:15
Kinderopvang is aanwezig tot 5 jaar, graag van tevoren aanmelden
Contact: ApGenRAAKt@gmail.com
Meld je aan op Facebook

Deze bijeenkomst is de vierde uit een serie vrij toegankelijke themabijeenkomsten van het Apostolisch Genootschap (ApGen). ApGen biedt ontmoetingsplaatsen voor mensen die bewust met zingeving bezig willen zijn. We inspireren elkaar om eigen antwoorden op levensvragen te vinden en werken aan een breed palet van samenkomen. Om deze bijeenkomst te kunnen bekostigen is er de mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage te doen.
RAAKt_januari_2019.jpg
RAAKt De ander Centraal
RAAKt: De ander Centraal