Gemeenschap Harderwijk

Gemeenschapsinformatie

Wie nieuwsgierig is naar het Apostolisch Genootschap in Harderwijk ontdekt een warme, open en bruisende gemeenschap. Wij zijn met 278 leden, waarvan 67 jonger dan 25 jaar. Er zijn 20 sympathisanten. Actieve en praktische betrokkenheid bij elkaar en bij de samenleving kenmerkt onze gemeenschap. Daarvoor zoeken we inspiratie tijdens diverse bijeenkomsten en activiteiten. De eredienst op zondagochtend en de jeugdbijeenkomsten zijn daarvan een goed voorbeeld. Er is dan tijd en ruimte om na te denken over ons leven en de wijze waarop wij een bijdrage kunnen leveren aan een menswaardiger wereld. Deze begint bij onszelf en bij de opvoeding van onze jeugd en jongeren. Het vinden van een eigen weg in het leven is voor iedereen belangrijk. Steun bij verdriet en verlies en het delen van vreugde zijn kostbare ervaringen binnen ons gemeenschapsleven. Onze gemeenschap ervaren wij dan ook als een plek voor religieus-humanistische zingeving. Loop op een zondagmorgen gerust eens binnen. Aanvang dienst: 10.00uur, elke zondag met uitzondering van de tweede zondag van de maand, dan is er een landelijke online dienst en rond de kerstmis en oud en nieuw, dan zijn er vaak aanpassingen in het vaste schema.

Dit doen wij:

 • Wij nemen deel aan het 'Pastoresconvent’, het overleg van voorgangers van de diverse kerken van Harderwijk.
 • We nemen deel aan de jaarlijkse kranslegging op 4 mei, tezamen met de kerken.
 • Desgevraagd stellen wij ruimte beschikbaar voor 'eigen kracht conferenties'.
 • Jaarlijks organiseren wij één of meer goededoelenacties, zoals 'actie schoenendoos', inzameling voor 'Wereldwijd voor Kinderen', Unicef, de voedselbank.
 • In het voorjaar organiseren wij een lezing in het kader van het wonder van de natuur.
 • Tijdens de kerstviering is iedereen die daaraan behoefte heeft, welkom.
 • Tweemaal per jaar is in de serie 'Randmeerconcerten' een concert in onze grote zaal.
 • Voor regio Harderwijk zijn wij, samen met anderen,  Ambassade van Vrede en organiseren jaarlijks een progamma tijdens de Vredesweek.
 • Aankomende activiteiten vind u op onze facebookpagina.

Hoewel de wekelijkse erediensten voor iedereen toegankelijk zijn, organiseren wij 1 of 2 keer per jaar een ‘open eredienst’ rond een aansprekend thema. We sluiten af met een kopje koffie of thee.
Op landelijk niveau werken wij structureel samen  de Humanistische Alliantie en andere vrijzinnige organisaties.

 • Eredienst

  Elke zondag om 10.00 uur, behalve de tweede zondag van de maand: dan is er alleen een online dienst

  Tijdens samenkomsten kan er live uitgezonden worden en/of kunnen er foto- en filmopnames worden gemaakt
 • Adres

  Veldkamp 76
  3843 BJ Harderwijk

  Route
 • Verhuur

  Wilt u deze locatie huren? Neem contact met ons op voor mogelijkheden en prijzen.

  Er zijn landelijke afspraken betreffende (voorwaarden voor) verhuur van (delen van) ons gebouw.

  Stuur een e-mail

Voorgangers

 • Magrietha Tomassen

  Voor informatie:

  mtomassen@apgen.nl
 • Marjan Haccou

  Voor informatie:

  mhaccou@apgen.nl
 • Magrietha en Marjan
  Voor ons is de gemeenschap een plek waar we elkaar kunnen ontmoeten en waar we samen op zoek kunnen gaan naar antwoorden op vragen als: Wie wil ik zijn, hoe kan ik bijdragen aan een waardige samenleving en van waaruit wil ik mijn omgeving benaderen? Tijdens de eredienst en op andere ontmoetingen willen we elkaar inspireren op zoek te gaan naar eigen antwoorden.