Gemeenschap Harderwijk

Gemeenschapsinformatie

Wie nieuwsgierig is naar het Apostolisch Genootschap in Harderwijk ontdekt een warme, open en vrijzinnige gemeenschap. Wij zijn met 272 leden, waarvan 62 jonger dan 25 jaar. Er zijn 11 sympathisanten. Actieve en praktische betrokkenheid bij elkaar en bij de samenleving kenmerkt onze gemeenschap. Daarvoor zoeken we inspiratie tijdens diverse bijeenkomsten en activiteiten. De eredienst op zondagochtend en de jeugdbijeenkomsten zijn daarvan een goed voorbeeld. Er is dan tijd en ruimte om na te denken over ons leven en de wijze waarop wij een bijdrage kunnen leveren aan een menswaardiger wereld. Deze begint bij onszelf en bij de opvoeding van onze jeugd en jongeren.Het vinden van een eigen weg in het leven is voor iedereen belangrijk. Steun bij verdriet en verlies en het delen van vreugde zijn kostbare ervaringen binnen ons gemeenschapsleven. Onze gemeenschap ervaren wij dan ook als een plek voor religieus-humanistische zingeving. Loop op een zondagmorgen gerust eens binnen (aanvang 9.30 uur).

Vredesweek:

Op zondag 26 september 2021, aan het eind van de vredesweek, zal Hans Alma de eredienst verzorgen.

De dienst zal gebaseerd zijn op het thema van de vredesweek van dit jaar:

‘Inclusief samenleven’.

 Hans Alma

Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit heeft met ingang van 1 april 2020 prof. dr. Hans Alma benoemd tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel Religieus Humanisme en Compassie aan de Faculteit Religie en Theologie (FRT). Deze leerstoel is ingesteld op verzoek van het Apostolisch Genootschap en biedt de mogelijkheid de religieus-humanistische traditie beter te bestuderen, wetenschappelijk te publiceren en docenten en studenten kennis te laten maken met het gedachtegoed van het genootschap. 

Onderstaand geeft Hans Alma een korte omschrijving van de inhoud van de dienst.

Samen de wereld bewonen: vrede als een droom en daad van inclusie

We zijn als mensen van dezelfde stof gemaakt als de aarde die ons huis (oikos) is, maar waarin ons thuis voelen niet altijd vanzelfsprekend is. De aarde kan een grimmige omgeving vormen mede onder invloed van menselijk handelen. Tegelijkertijd zijn er onmiskenbaar creatieve krachten werkzaam die steeds weer iets nieuws doen ontstaan. Religieus humanisme vertrekt vanuit de basisaanname dat we daarin kunnen participeren met inzet van al onze kwaliteiten. Verbeelding is zo'n kwaliteit en maakt het mogelijk ons voorstellingen te maken van een wereld die wij samen in vrede bewonen. Maar wie betrekken wij in die droom: ook vluchtelingen die een veilig heenkomen zoeken, maar die daarbij aanspraak maken op hun plek in wat wij als ons 'thuis' beschouwen? Ook dieren die we onderbrengen in mega-stallen met het oog op goedkope vleesproductie? Ook bomen die leven op plaatsen waar wij plantages willen aanleggen? De klimaatverandering stelt dit alles op scherp: we bewonen de aarde op een manier die niet langer houdbaar is en die de vluchtelingenstromen doet toenemen. Tegen deze achtergrond vraagt vrede als een droom en daad van inclusie dat we partners worden van onze medebewoners, hoe anders ze ook zijn. We onderzoeken wat daar voor nodig is.

Dit doen wij:

 • Wij nemen deel aan het ‘pastores convent’, het overleg van voorgangers van de diverse kerken van Harderwijk.
 • We nemen deel aan de jaarlijkse kranslegging op 4 mei, tezamen met de kerken.
 • We stellen ruimte en faciliteiten beschikbaar voor de landelijke ‘dag van de dialoog’.
 • Jaarlijks organiseren wij verschillende  goededoelenacties,  waaraan ook onze jeugd actief deelneemt, zoals een recente sponsorloop, een 2e-hands boekenmarkt door onze kinderen voor UNICEF, de actie schoenendoos, etc.
 • Tijdens de kerstviering is iedereen die daaraan behoefte heeft, welkom.
 • Voor regio Harderwijk zijn wij Ambassade van Vrede en organiseren jaarlijks een progamma tijdens de Vredesweek.

Hoewel de wekelijkse erediensten voor iedereen toegankelijk zijn, organiseren wij 1 of 2 keer per jaar een ‘open eredienst’ rond een aansprekend thema. We sluiten af met een kopje koffie of thee. Vanaf dit najaar organiseren wij  thematische bijeenkomsten over opvoeding en omgaan met verlies. Op landelijk niveau werken wij structureel samen  de Humanistische Alliantie en andere vrijzinnige organisaties.

 

 

 • Eredienst

  Elke zondag
  Vanaf 09:30 uur

 • Adres

  Veldkamp 76
  3843 BJ Harderwijk

  Route
 • Verhuur

  Wilt u deze locatie huren? Neem contact met ons op voor mogelijkheden en prijzen.

  Stuur een e-mail

Voorganger

 • Marten van der Wal Voorganger

  Voor mij is deze gemeenschap een plek waar ik kan nadenken over wat ik wil en belangrijk vind. Dit doe ik graag in open dialoog met anderen, zowel binnen onze gemeenschap als daarbuiten. Dat helpt mij en wellicht anderen om bewuster in het leven te staan. Ik wil mijn leven niet zomaar voorbij laten gaan, maar op een zinvolle wijze een verschil maken!

  mvanderwal@apgen.nl
 • Paul Visser Eerste hulp pvisser@apgen.nl