Dialoogbijeenkomsten

Met de dialoogbijeenkomsten wilden we ruimte bieden aan de ervaringen van de deelnemers met het genootschap van met name de jaren zeventig tot en met negentig en inzicht krijgen in de gevolgen voor hen. Voor de gesprekken zijn onafhankelijke deskundigen van bureau Dialogue ingezet.

Alle deelnemers kregen de ruimte hun verhaal te vertellen en gehoord te worden. De verhalen zijn met openheid gedeeld en er was veel herkenning in de gezamenlijke historie met bijbehorende ervaringen.

We zijn de deelnemers zeer dankbaar voor de, vaak grote, stap die zij hebben gezet om het gesprek aan te gaan. Hun verhalen hebben ons diep geraakt. Verborgen leed werd zichtbaar. Hun ervaringen vragen om een passend antwoord.

We wensen de deelnemers toe dat de bijeenkomsten eraan hebben bijgedragen dat zij hun apostolische verleden een plek kunnen geven.

Uitkomsten en rode draden

Het bureau Dialogue heeft alle input van de deelnemers geïnventariseerd en uitgewerkt. Met toestemming van alle deelnemers zijn de pijnpunten, inzichten en aanbevelingen hierin integraal overgenomen. Dialogue benoemt de rode draden van alle acht sessies en maakte overzichten van de opmerkingen van de deelnemers op post-its.

apgen-wijsvinger.svgRode draden uit de dialoogbijeenkomsten

apgen-wijsvinger.svgSamenvatting pijnpunten en schaduwzijden

apgen-wijsvinger.svgSamenvatting inzichten

apgen-wijsvinger.svgSamenvatting aanbevelingen

Ook nu de dialoogbijeenkomsten zijn afgerond, blijven we openstaan voor persoonlijke gesprekken en willen we luisteren naar ervaringen, inzichten en aanbevelingen.


Wij geven graag verdere toelichting als je vragen hebt over de informatie hierboven. Je kunt ons bereiken via 035-548 87 77 of info@apgen.nl t.a.v. Viola Lindeboom.