Apostolisch Genootschap deelt bevindingen van het meldpunt voor (voormalige) leden

BAARN – Het Apostolisch Genootschap publiceert vandaag een document waarin zij inzage geeft in de bevindingen van de adviescommissie van het meldpunt dat tot eind 2022 actief was. Dit onafhankelijke meldpunt was van 1 december 2020 t/m 31 maart 2022 opengesteld voor alle (voormalige) leden die schade hebben ervaren door de normerende en uniformerende cultuur die tot in de jaren 90 van de vorige eeuw aanwezig was.

Na meerdere oproepen van het genootschap via diverse media waaronder de NOS, meldden 207 mensen zich bij het meldpunt. De opening van een meldpunt was een vervolg op eerder gevoerde gesprekken met zo’n 130 (voormalig) leden en een bestuursverklaring met excuses in oktober 2020. Het onverwerkte deel van het verleden kwam aan het licht door de emoties die bij vele (voormalig) leden opgeroepen werden door de verschijning van het boek ‘Apostelkind’ (april 2020) geschreven door Renske Doorenspleet. In het boek, beschrijft zij haar jeugd binnen het Apostolisch Genootschap in de jaren 70 en 80.

Afronding meldpunt

De adviescommissie van het meldpunt heeft met 160 melders persoonlijk of schriftelijk contact gehad. Het grootste deel van hen heeft financiële tegemoetkoming ontvangen voor vergoeding van gemaakte kosten van psychische hulp. Ruim 100 mensen wilden onder professionele begeleiding samenkomen. Hiervoor zijn meerdere lotgenotengroepen (6 bijeenkomsten per groep) gestart op diverse plaatsen in het land en een in het buitenland. De commissie heeft haar bevindingen en enkele adviezen onlangs overgebracht aan het bestuur van het Apostolisch Genootschap, dat dit in een afrondende publicatie plaatst op haar website.

Bevestiging eerdere bevindingen

Uit de gesprekken en de brieven kwam met name naar voren dat melders door de opvoeding in het Apostolische Genootschap geen eigen identiteit hebben kunnen ontwikkelen. De adviescommissie heeft geen aanleiding om vast te stellen dat er sprake is geweest van structureel seksueel misbruik door geestelijk verzorgers of andere ambtsdragers binnen het Apostolisch Genootschap. Wel constateert zij dat het heeft ontbroken aan doorverwijzen naar professionele hulp bij leden als die slachtoffer werden van misbruik. Deze bevindingen vanuit het meldpunt komen overeen met uitkomsten uit eerdere contacten met (voormalig) leden over hun verleden.

Erkenning en excuses

In de publicatie erkent het bestuur van Apostolisch Genootschap de schadelijke gevolgen van de melders van een opvoeding in het genootschap in de jaren 70 tot en met 90 en biedt hiervoor haar oprechte excuses aan.