Nanda Ziere en Marten van der Wal, april 2022

Apostolisch Genootschap verder zonder apostel

Aanstelling twee eerstverantwoordelijk voorgangers markeert verandering

BAARN – Met het afscheid van het instituut apostel is Pasen een zichtbaar nieuw begin voor het Apostolisch Genootschap, een organisatie voor religieus-humanistische zingeving. Nanda Ziere (53) en Marten van der Wal (41) nemen het geestelijk leiderschap van het genootschap als ‘eerstverantwoordelijk voorgangers voor de geestelijke verzorging’ over van apostel Bert Wiegman (2011-2022). Hiermee komt er een einde aan zeven decennia van mannelijk eenhoofdig leiderschap van het genootschap. Ook is er een statutaire scheiding aangebracht tussen het geestelijk leiderschap en het voorzitterschap van het bestuur van het genootschap.


Sinds de oprichting van Apostolisch Genootschap in 1951 is Nanda Ziere na vier mannelijke apostelen de eerste vrouw die de taak van geestelijk leider invult. Zij was districtsvoorganger in de regio Rotterdam en werkte als hoofd van de afdeling Inhoud in de landelijke organisatie in Baarn. Marten van der Wal was voorganger van de gemeenschap in Harderwijk en sinds 2019 in dienst als Programmaleider Versterking Gemeenschappen.

Werken vanuit de bedoeling

De opvolging van het geestelijk leiderschap Apostolisch Genootschap is een eerste zichtbare stap in het veranderingstraject dat in de zomer 2021 startte. Met name sinds corona was er in de lokale gemeenschappen beweging naar andere manieren waarop zij zich organiseerden en andere vormen voor het bieden van inspiratie, verdieping en nabijheid. De eerstverantwoordelijk voorgangers willen deze beweging van eigenaarschap van leden ondersteunen. Samen met hen en andere belangstellenden willen ze de essentie van de religieus-humanistische grondslag verstevigen, gericht op het bijdragen aan een waardige wereld waar mensen bewust en liefdevol leven.

Toekomstbestendige besturing

In het huidige bestuursmodel zijn beide eerstverantwoordelijk voorgangers bestuurslid, maar anders dan in het verleden niet in de rol van bestuursvoorzitter. De volgende concrete stap in de verandering van het genootschap is een eigentijds bestuursmodel passend bij een waardegedreven organisatie en verankering van meer participatie van mensen die zich verbonden voelen met het gedachtegoed. Na de zomer wordt gestart met aanpassing van de statuten en het zoeken naar nieuwe bestuursleden. De nieuwe statuten en de installatie van een nieuw bestuur worden begin 2023 geëffectueerd.

 


Voor meer informatie of een interview met Nanda Ziere en Marten van der Wal: Viola Lindeboom, tel. 035-5488777 of 06 – 53657523 Mail: persvoorlichting@apgen.nl

Als plaats voor religieus-humanistische zingeving biedt Apostolisch Genootschap ontmoetingsplaatsen waar mensen zich samen verdiepen op levensvragen, elkaar inspireren tot bewust en liefdevol leven en elkaar nabij zijn. Zo wil het genootschap bijdragen aan een duurzame wereld waar mensen met compassie en solidair samenleven.