#Blacklivesmatter

Marten, voorganger van Harderwijk, roept in zijn column op tot actie, te beginnen bij jezelf. Zodat er een plek is voor iedereen, in gelijkwaardigheid.”

Black lives matter.jpg

 

Er wordt wel gezegd dat er in het heelal meer sterren en planeten zijn dan zandkorrels op aarde. Als je de geschiedenis van ons heelal vergelijkt met een encyclopedie van 24 delen, verschijnt de Neanderthaler op de voorlaatste regel van de laatste pagina van deel 24, en begon onze jaartelling op de twee na laatste letter. En ergens tussen die onnoemelijk ontelbare sterren en planeten ligt dus onze piepkleine aarde waarop wij wonen. Of beter: waar wij te gast zijn.

Wetenschapsjournalist Govert Schilling zei daarover: “Als je hierbij stilstaat, je je dit realiseert en je hebt een goed, indrukwekkend beeld van onze plaats in het heelal, dan kan ik me niet voorstellen dat er nog zoiets als onverdraagzaamheid van je medemens kan bestaan. Dit gaat over onze plaats in het grotere geheel. Wij zitten met z’n allen in hetzelfde schuitje, op die piepkleine planeet.”

Ik denk nog vaak aan deze woorden. Zeker wanneer ik kijk naar de huidige antiracismedemonstraties op diezelfde, kleine, blauwe planeet. Terecht stelt premier Rutte dat racisme ook heel veel mensen in Nederland raakt. Mensen die niet als individu worden beschouwd, maar als lid van een groep. Niet op hun gedrag worden beoordeeld, maar op hun geloof.

Het is tijd dat we daarmee stoppen. Het is genoeg geweest. Racisme bestaat, ook hier. Soms ook in mij. Daarom is het zo belangrijk dat we opstaan. Ons uitspreken vóór inclusie en diversiteit. Vóór een plek voor iedereen.

Er is werk te doen. Te beginnen bij mij door mijn eigen gedachten en gedrag kritisch tegen het licht houden en waar nodig te veranderen.

#blacklivesmatter


 

Marten van der Wal


Marten van der Wal

Voorganger Apostolisch Genootschap

 

 

Tekst geschreven voor de Harderwijker Courant, 5 juni 2020