Frederique Demeijer promoveert op apostolisch-zijn

Op woensdag 16 december 11:45 uur hoopt Frederique Demeijer te promoveren aan de Vrije Universiteit Amsterdam op haar proefschrift: Over apostolisch-zijn gesproken … Zes generaties lidmaten over de rol van het Apostolisch Genootschap in hun leven.

Promotor is prof. dr. Hijme Stoffels en copromotor prof. dr. Manfred Horstmanshoff. De verdediging is openbaar. Je kunt haar verdediging via live volgen op YouTube. De verdediging is tot 18 december toegankelijk via deze link en wordt daarna verwijderd.

Uitgeverij Eburon:

‘Het Apostolisch Genootschap, opgericht in 1951, is de grootste vrijzinnige geloofsgemeenschap van Nederland. In zijn korte bestaanstijd hebben vele veranderingen plaatsgevonden, waardoor de oudste lidmaten in een andere geloofsgemeenschap zijn opgegroeid dan de jongsten. Hoe hebben zij ieder de rol van het Apostolisch Genootschap in hun leven ervaren? In Over apostolisch-zijn gesproken … onderzoekt antropologe Frederique Demeijer deze vraag.

Door middel van diepte-interviews met zes verschillende generaties lidmaten van het Apostolisch Genootschap, laat antropologe Frederique Demeijer zien hoe verschillende generaties belangrijke gebeurtenissen en keuzes in hun leven op verschillende wijze uitleggen aan zichzelf en aan anderen. Haar onderzoek is relevant voor de studie van oral history en de ontwikkeling van religieuze organisaties in hun relatie tot de maatschappij.’