Gelukkig Nieuwjaar!

Ik wens je een gelukkig nieuwjaar! Een uitspraak die we in deze dagen veel horen en naar elkaar uitspreken. Ik heb het in mijn leven vast vele honderden keren gezegd. Maar wat is een gelukkig nieuwjaar?

Ook 2020 zal net als alle andere jaren all inclusive zijn. Met hoogtepunten én de nodige dieptepunten. Er zullen kinderen geboren worden én mensen overlijden, er zullen mensen verliefd worden én uit elkaar gaan, jongeren slagen én zakken voor hun examens. En ook dit nieuwe jaar zal ik momenten kennen van boosheid én blijdschap, van hoop én wanhoop, van succes én falen, etc. etc. Maar wat maakt mijn nieuwe jaar dan gelukkig?

In zijn kersttoespraak van 2019 geeft de Koning aan dat het streven naar geluk mooi is, maar geen obsessie mag worden. Dat verdriet er ook mag zijn, net als twijfels en gevoelens van eenzaamheid. Dat mislukkingen en tegenslagen ook bij het leven horen. Dat ik niet perfect hoef te zijn.

“Geluk zit in onze verbondenheid met anderen”, gaat de Koning verder. “Laten we elkaar daarom niet loslaten. Laten we naar elkaar luisteren en begrip tonen. Laten we elkaar troosten en moed geven. Het helpt als iemand je aankijkt en tegen je zegt: ‘het is goed’. Met een luisterend oor, een uitgestoken hand of een arm om de schouder geven we elkaar het mooiste geschenk dat een mens aan een mens kan geven.”

Ik gun ons daarom een nieuwjaar vol met knipoogjes, dankjewel’s, toe maar’s, armen om de schouders en oprechte aandacht. En daar kunnen we allemaal aan bijdragen. Zullen we elkaar zo een gelukkig nieuwjaar bieden?

 Marten van der Wal

Marten van der Wal

Voorganger Apostolisch Genootschap

 

 

Tekst geschreven voor de Harderwijker Courant, 8 januari 2020.