Nieuw uitvoerend bestuur

apgen-nieuwe-bestuursleden-3.jpg

Passend in de ontwikkeling gaat het Apostolisch Genootschap over naar een model met een uitvoerend bestuur en een Raad van Toezicht als hoogste orgaan. De laatste twee vacatures, die van bestuurslid Operationele Zaken en bestuurslid Financiën, zijn inmiddels ingevuld door Maarten-Jan de Groot en resp. Robert van de Woude.

Samen met Annemieke Floor-Schreudering, die eerder werd benoemd als voorzitter van het bestuur, en de twee eerstverantwoordelijk voorgangers Nanda Ziere en Marten van der Wal, is het bestuur met deze twee benoemingen compleet.

Samen vormen de vijf bestuursleden het dagelijks bestuur dat het beleid maakt en dit vertaalt naar effectieve programma’s. Ook geeft het leiding aan een aantal teams zoals ICT, marketing, communicatie, etc. De portefeuilleverdeling zal het bestuur in onderling overleg vaststellen, waarbij de twee eerstverantwoordelijk voorgangers verantwoordelijk blijven voor de borging van verdieping, inspiratie en nabijheid in de activiteiten die het genootschap ontplooit.