Nieuwe bestuursvoorzitter Apostolisch Genootschap

BAARN – Met ingang van 3 april 2023 is Annemieke Floor-Schreudering (49) benoemd als voorzitter van het bestuur van het Apostolisch Genootschap. Zij volgt Bert Wiegman (66) op die deze functie twaalf jaar heeft vervuld.

Over haar drijfveer zegt Annemieke: “Ik wil graag bijdragen aan de transformatie van het Apostolisch Genootschap naar een religieus-humanistische beweging waar alle mensen die liefdevol willen leven zich thuis voelen en elkaar inspireren tot een betekenisvolle levensinstelling.”

Eigentijds besturingsmodel

Tegelijk met haar benoeming start het nieuwe uitvoerende bestuur dat niet alleen beleid maakt, maar dit ook uitvoert. De bestuurlijke veranderingen maken deel uit van een breder veranderingstraject naar minder hiërarchie en meer verantwoordelijkheid bij leden en andere betrokkenen. Dit traject startte in de zomer van 2021 met een zoektocht naar een nieuw eigentijds besturings- en organisatiemodel, dat past bij een waarde gedreven organisatie en dat ruimte biedt aan autonomie, initiatief en eigenaarschap van deelnemers. Met het doel dat dit het gedachtegoed van het genootschap toekomstbestendig en impactvoller maakt.

Uitvoerend bestuur

Zeven decennia lang kende het genootschap de functie van apostel, die tevens bestuursvoorzitter was. Met de benoeming van twee eerstverantwoordelijk voorgangers in 2022 verdween de functie van apostel en kwam er een statutaire scheiding tussen het geestelijk leiderschap en het voorzitterschap van het bestuur van het genootschap. Een nieuwe voorzitter van het bestuur die de dagelijkse leiding heeft over het genootschap is een volgende stap. De twee eerstverantwoordelijk voorgangers, die deel uitmaken van het bestuur, zijn verantwoordelijk voor de borging van verdieping, inspiratie en nabijheid in de activiteiten die het genootschap ontplooit. In mei worden nog twee bestuurszetels vervuld door een bestuurslid Operationele zaken en een bestuurslid Financiën.

Met de benoeming van een uitvoerend bestuur is een belangrijke vervolgstap gezet in de verandering van het Apostolisch Genootschap naar een brede beweging van mensen die liefdevol willen leven. Een beweging waarin de participatie van mensen die zich verbonden voelen met het gedachtegoed van het genootschap is verankerd.