Stukken Robin Brouwer

Wijlen filosoof Robin Brouwer geeft in zijn stukken ‘ApGen revisited’ en ‘De teerling is geworpen’ zijn visie op het Apostolisch Genootschap.

Deze stukken heeft hij niet voorgelegd aan het bestuur van het genootschap. Via verschillende kanalen is de bestuursleden gevraagd te reflecteren op de inhoud waarvan zij inmiddels kennis hebben genomen.

In dit document vind je de beknopte reactie op de kernpunten uit de stukken van Robin Brouwer.

apgen-wijsvinger.svgReactie op hoofdlijnen op de stukken van Robin Brouwer