Lidmaatschap


Wil je nader kennismaken? Onze activiteiten staan open voor iedereen. Ook kun je ons via social media volgen of onze brochure aanvragen. Wanneer je je wilt verdiepen in het apostolisch gedachtegoed en betrokken wilt zijn bij onze activiteiten, dan zijn er twee vormen van ‘starterslidmaatschap’.

Sympathisant

Als je sympathiek tegenover ons gedachtegoed staat, dan kun je je aanmelden als sympathisant. Als sympathisant steun je de organisatie, blijf je op de hoogte van publicaties en activiteiten en ontvang je de wekelijkse overdenking (weekbrief). Sympathisanten zijn - uiteraard - van harte welkom bij diverse samenkomsten. Het is een losse verbinding, niet primair gericht op actieve betrokkenheid bij een gemeenschap. Van sympathisanten vragen we een jaarlijkse, vrijwillige bijdrage. Wil je sympathisant worden? Meld je aan als sympathisant.

Aspirant-lid

Een aspirant-lid is actiever betrokken bij plaatselijke en landelijke ontmoetingen en samenkomsten dan een sympathisant. Dit uit zich bijvoorbeeld in regelmatig deelnemen aan activiteiten, het doen van een financiële bijdrage en inhoudelijke gesprekken. Door deze vorm van betrokkenheid ontstaat een hechtere band met de gemeenschap en de voorganger. Op termijn kan dit aspirant lidmaatschap worden omgezet in een volwaardig lidmaatschap door middel van confirmatie. Wil je aspirant-lid worden? Neem contact op met de voorganger  van de gemeenschap bij jou in de buurt.

Lidmaat

Dit lidmaatschap kenmerkt zich door een openlijk erkende medeverantwoordelijkheid voor het vitaal houden van de gemeenschap. In de praktijk mag er dus ook in redelijkheid een beroep worden gedaan op een actieve inbreng, financiële ondersteuning en bezoek aan de eredienst. 

Jeugdlid

Deze vorm van lidmaatschap begint in de meeste gevallen na inschrijving door de ouders bij de geboorte. Ook als kinderen op oudere leeftijd (tot ongeveer 18 jaar) met het Apostolisch Genootschap in aanraking komen, kunnen zij met instemming van hun ouders jeugdlid worden. Rond 25 jaar is het jeugdlidmaatschap niet meer aan de orde. Als vervolgstap kan het jeugdlid kiezen voor een van de drie andere vormen van lidmaatschap of uitschrijving.


Om van deze functionaliteit gebruik te kunnen maken dient uw browser cookies te accepteren