Religieus-humanistische zingeving


Het Apostolisch Genootschap is een plaats voor religieus-humanistische zingeving. Religieus in de betekenis van verbondenheid met alles wat is. We ervaren verwondering en ontzag voor het mysterie van het leven. We geloven dat alles voortkomt uit dezelfde oorsprong en beseffen dat ons leven deel is van een allesomvattend geheel. Alle mensen zijn gelijkwaardig en in essentie met elkaar verbonden.

Deze religieuze basis vertaalt zich in een humanistische levenshouding. We voelen de verantwoordelijkheid om belangrijke waarden als compassie, solidariteit en duurzaamheid in praktijk te brengen. Liefdevol leven maakt duurzaam samenleven mogelijk. Het genootschap roept op te kiezen voor een liefdevolle gezindheid en haar waar te maken in eigen leven.

Apostolischen vormen gemeenschappen en zoeken de ontmoeting met iedereen die bewust bezig wil zijn met zingeving en levenskunst. In deze ontmoetingen zoeken we naar religieuze verdieping en naar antwoorden op levensvragen. Dit inspireert ons om vanuit compassie te werken aan meer solidariteit en duurzaamheid.


Om van deze functionaliteit gebruik te kunnen maken dient uw browser cookies te accepteren