Religieus-humanistische zingeving


Het Apostolisch Genootschap is een plaats voor religieus-humanistische zingeving. Religieus in de betekenis van verbinden, naar het Latijnse woord religare. De religieuze basis is het gevoel van verbondenheid met alles wat is.

Wij geloven dat al het leven voortkomt uit dezelfde oorsprong. We ervaren verwondering en ontzag voor dit mysterie. Het is zoeken naar woorden om dit mysterie te benoemen. We geven er talloze namen aan zoals levenskracht, God, bron van zijn of oerbron.

Deze religieuze basis vertaalt zich in een humanistische levenshouding. We voelen de verantwoordelijkheid om zorgvuldig en ethisch te handelen. Daarbij is liefde tot de medemens een belangrijke waarde die we in praktijk willen brengen.  


Om van deze functionaliteit gebruik te kunnen maken dient uw browser cookies te accepteren